De Nederlandsche Leeuw, jaargang CXXXII
Nummer 2, juni 2015


In juni verschijnt een nieuwe Leeuw met artikelen over de heren van Langerak, over het klein zegel in de provincie Utrecht en over nakomelingen van Pierre Horsten, steenhouwer aan de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch.

Lees meer

Agenda