De Nederlandsche Leeuw, jaargang CXXXIII
Nummer 2, juni 2016


Eind juni verschijnt een nieuwe Leeuw met met onder andere artikelen over het embleem van de schilder Maerten van Heemskerck (1498-1574) en de heraldiek van Van Veen en Van der Heck, de vader van Willem die Cuser en de familie Van Solt uit het graafschap Loon.

Lees meer