De Nederlandsche Leeuw, jaargang CXXXI
Nummer 4, december 2014


Eind december verschijnt een nieuwe Leeuw met onder andere nadere beschouwingen over het geslacht Teeuwen uit Tgelen en de Delftse tak van de uit Duitsland afkomstige familie Vrede(n)bregt.

Lees meer