De Nederlandsche Leeuw, jaargang CXXXII
Nummer 4, december 2015


In december verschijnt een nieuwe Leeuw met artikelen over een excuusbrief van de Haarlemse scherprechter Jan Christiaensz, James Tindal (1798-1838), Doopsgezinde Mabé’s en Blocks te Groningen en Haarlem en Ten Nijenhuijs / Van Nieuwenhuizen in Wageningen.

Lees meer