Actueel

 • Bespreking strategisch plan 25 april 2014 in Den Haag

  In navolging op de bespreking van het Strategisch Plan 2011-2013 in de buitengewone algemene vergadering van het Genootschap op 18 februari 2011, heeft het bestuur het voornemen om op vrijdagmiddag 25 april aanstaande een vergelijkbare werkvergadering met de leden te beleggen waarbij ditmaal het concept [...]

  Read More →  
 • Leeuwdag zaterdag 17 mei 2014 in Vierakker

  Op zaterdag 17 mei a.s. zal de Leeuwdag gehouden worden op het landgoed Het Suideras te Vierakker. De algemene vergadering zal in de ochtend plaatsvinden, gevolgd door een lezing en rondleiding. Na de lunch zal het programma samenvallen met een boekpresentatie van de Stichting Werkgroep [...]

  Read More →  
 • Eerste editie van De Nederlandsche Leeuw 2014 (jaargang 131)

  In maart verschijnt een nieuwe Leeuw met onder andere artikelen over het scherprechtersgeslacht Van Gelder en de oorsprong van de tot de Nederlandse adel behorende familie De Ranitz. Jaargang CXXXI, nummer 1 (maart 2014) Het scherprechtersgeslacht Van Gelder (Von Geldern) Cornelis R.H. Snijder De oorsprong [...]

  Read More →  
 • Bezoek aan Haags Historisch Museum

  UITNODIGING In Den Haag is afgelopen jaar de restauratie van enkele magistraatsportretten en schuttersstukken afgerond. Deze bevinden zich in het Oude Stadhuis en de Sint Sebastiaansdoelen, het tegenwoordige Haags Historisch Museum. Het bestuur van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde is verheugd de [...]

  Read More →  
 • Algemene vergadering

  Het bestuur nodigt de leden uit voor de algemene vergadering, die zal worden gehouden op vrijdag 13 december 2013 in de Van Beresteijnzaal van het Centraal Bureau voor Genealogie, Prins Willem-Alexanderhof 22, 2595 BE ‘s-Gravenhage. De vergadering begint om 15.00 uur (zaal open om 14.30 [...]

  Read More →  
Pagina 1 of 512345»