Bestellen

Onderstaande publicaties kunt u bestellen via deze site. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW echter exclusief verzendkosten (€4,50 tot €9,00). Indien u de boeken ophaalt bij het Centraal Bureau voor Genealogie, Prins Willem-Alexanderhof 22 te Den Haag, zijn geen verzendkosten verschuldigd.

Titel Prijs
(leden)
Prijs
(niet leden)
Bestellen
De Nederlandsche Leeuw
DVD De Nederlandsche Leeuw 1883-2008 €40,00 €47,50 Bestellen
Losse nummers van De Nederlandsche Leeuw (van ná 2008) €15,00 €15,00 Bestellen
Werken van het Genootschap
II. Mr. O. Schutte, De Wapenboeken der Gelders-Overijsselse studentenverenigingen €18,00 €20,00 Bestellen
IV. Dr.Ir. J Maclean, De huwelijksintekeningen van Schotse militairen in Nederland 1574-1667 €22,50 €25,00 Bestellen
V. Dr. H. Winkel-Rauws, Wel en Wee van het geslacht Rauws €20,00 €22,00 Bestellen
VI. Mr.Dr. J.L.J. van de Kamp, Emanuel van Portugal en Emilia van Nassau €20,00 €22,00 Bestellen
VII. Dr. A.J. Bemolt van Loghum Slaterus, Nederlandse Familiepenningen tot 1813, met supplement €34,00 €37,50 Bestellen
VIII. Daniël baron Mackay, Geschiedenis van het geslacht Mackay €22,50 €25,00 Bestellen
IX. Mr. O. Schutte, De Orde van de Unie €22,50 €25,00 Bestellen
X. Dr. C. Schmidt, Om de eer van de familie. Het geslacht Teding van Berkhout 1500-1950 €20,00 €22,00 Bestellen
XII. Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen €43,00 €48,00 Bestellen
XIIA. Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen
Samen met deel XII; 52 Euro voor leden en 58 Euro voor niet-leden
€43,00 €48,00 Bestellen
XII en XIIA. Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen €52,00 €58,00 Bestellen
XIII. Jhr. Henrick S. Van Lennep, Van Valkenburg, een Haarlems Regentengeslacht €18,00 €20,00 Bestellen
XV. Arnold Gevers, Conrad Gietman, Yme Kuiper en Hanneke Ronnes (redactie), Mensen van adel. Beelden, manifestaties, representaties. €25,00 €28,00 Bestellen
XIV. Dr. A.J. Bonke, Geschiedenis der Graven van Limburg Stirum IV. De takken Gemen en Styrum van het grafelijke geslacht Van Limburg Stirum. €20,00 €20,00 Bestellen
Iconografie van het Geslacht van Limburg Stirum (Walburg Instituut 1994).
Aanbieding – Tezamen met XIV. Dr. A.J. Bonke, Geschiedenis der Graven van Limburg Stirum IV.
€25,00 €25,00 Bestellen
XVI. Jhr. Henrick S. van Lennep, Genealogie van de familie Van Lennep €19,00 €19,00 Bestellen
XVII. S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten €49,95 €49,95 Bestellen
XVIII. Redmer Alma, Conrad Gietman en Albert Mensema (redactie), Adel en heraldiek in de Nederlanden. Identiteit en representatie €30,00 €35,00 Bestellen
XIX. E.J. Wolleswinkel, Nederlands Adelsrecht. Wettelijke adeldom als historisch gegroeid instituut. €20,00 €25,00 Bestellen
XX. J.T. Anema e.a. (red.), Genealogica et Heraldica. Grenzen in genealogie en heraldiek. Handelingen van het XXXe Internationale Congres der Genealogische en Heraldische wetenschappen gehouden te Maastricht 24-28 september 2012. €30,00 €30,00 Bestellen
XXI. Henrick S. van Lennep, Genealogie van de familie Teding van Berkhout. €21,00 €21,00 Bestellen
XXII. Jochem Kroes, Nederland’s Patriciaat 1972-2009. Tweeëndertig jaargangen uitgelicht. €24,95 €24,95 Bestellen
XXIII. V.J.M. Koningsberger, Gemene grondtonen. Het geslacht Koningsberger 1485-1995. €20,00 €20,00 Bestellen
Publicaties
Willem A. van Ham, Wapens en Vlaggen van Noord-Brabant. €13,00 €14,50 Bestellen
J. Duinkerken, Schepenen aan de Zuiderzee, de magistraat van Harderwijk 1700-1750. €19,00 €21,00 Bestellen
Steven Bouman, De Ridderschap der Provincie Groningen (1814-1853). Een adellijk gezelschap onder een vergrootglas. €10,00 €12,50 Bestellen
Nederlandse Genealogieën
Bijblad van De Nederlandsche Leeuw deel 8
Genealogieën Van Bu(e)ren, Cohen (Bougerolle, von Strantz), Deeleman, Van Dijk, Van Elfrinkhof(f), Van der Lichte, Richardson Bennernagel, Roovers, Spoor, Upmeijer, Verkruisen/Verkruijs(s)en, Van Wisse, Zoetmulder, kwartierstaten Bosch, Van der Burg.
€16,50 €18,50 Bestellen
Nederlandse Genealogieën deel 11
Genealogieën Arwert, Bisschop, van der Burg, Lutter, Meerdink, Okkinga, Paardekoper, Pabst, Quast, Ynzonides/Ijnzonides; stamreeks Juchter; parenteel Bavink-Schippers.
€22,50 €25,00 Bestellen
Nederlandse Genealogieën deel 12
Genealogieën Van Alff, Van Bakergem, de Biese/Biesen.Biezen, Dingemans, Döderlein de Win, Hasselman, Hehewerth, (Verdonck) Huffnagel, Klokke, Van der Kolf en Van der Wal; parenteel (Pluim Rodenburgh) Mentz; kwartierstaten Van Alff-de Jongh en Van der Burg-Simons.
€27,00 €30,00 Bestellen
Nederlandse Genealogieën deel 13
Genealogieën De Beaufort-van der Meer Mohr, Biezen-Morée, Van Breugel, Van der Burg-van Bladeren, Coenraad, Helder-Haijkens, Van Kleef, Landheer, Van der Meer Mohr-Soons, Okkinga, Quast-Alfons/Juchter van Bergen, Triebels-de Bie en van Wisse(n).
€35,00 €39,00 Bestellen
Overige uitgaven
Wapenkwartierstaat van H.M. Beatrix, Koningin der Nederlanden €4,50 €5,00 Bestellen
Kwartierstatenboek 1983 €45,00 €50,00 Bestellen
Liber Amicorum W.A. Wijburg €15,90 €15,90 Bestellen