De Nederlandsche Leeuw

De Nederlandsche Leeuw is – sinds het in 1883 voor het eerst verscheen – het toonaangevende Nederlandse tijdschrift op het gebied van de genealogie en heraldiek. Het is een onmisbare bron voor ieder die zich op een wetenschappelijke manier met familiegeschiedenis bezighoudt, en bevat tevens een schat aan gegevens voor historici en kunsthistorici.

Als u lid wordt van het Genootschap, ontvangt u De Nederlandsche Leeuw. Het is een aantrekkelijk tijdschrift met artikelen over genealogische en heraldische onderwerpen gebaseerd op diepgaand en gedegen onderzoek. Geen droge opsomming van jaartallen en familienamen; feiten en persoonsgegevens worden in een breed historisch perspectief geplaatst. Ook is er veel aandacht voor sociaal-economische, demografische en geografische aspecten, alsmede voor portreticonografie. De Nederlandsche Leeuw is eigenlijk onmisbaar voor iedereen die zich serieus bezighoudt met (familie)geschiedenis.

Jaargang CXXXII, nummer 1 (maart 2015)

Deze editie verschijnt eind maart

Van Lockhorst te Doorn, Darthuizen en Neerlangbroek
Kees van Schaik

Een familie Post te Utrecht
P.M. Kernkamp

Het zegelstempel van mr. Willem Joseph Triebels (1823-1898)
J.S.L.A.W.B. Roes

De Nederlandse adeldom van de familie Van Heeckeren (d’Anthès)
Evert Paul Veltkamp

Jaargang CXXXI, nummer 4 (december 2014)

Het geslacht Teeuwen uit Tegelen en zijn oorsprong in Maasbree
Peter P.R.M. Teeuwen en Jan H. Hanssen

De Delftse tak van de familie Vredenbregt/Vredebregt en zijn Duitse wortels
Arnold Vredenbregt

Vallensis
H.M. Morien en H.K. Nagtegaal

Jaargang CXXXI, nummer 3 (september 2014)

In revisie. Nadere beschouwingen over het geslacht Van Cuijck van Meteren
Léon van der Hoeven

Een patriciërsgeslacht Van Vloten te Utrecht (stammend uit het radenmakersgeslacht Van der Hoeff)
Denis Verhoef

De kokosnootbokaal op kasteel Cannenburch
Willy Smit-Buit

De familiepenning van Pieter Volmer en Antje Greving: een gemiste kans
Marcel Kremer

Jaargang CXXXI, nummer 2 (juni 2014)

Van Hee(c)keren te Doetinchem en Amsterdam
A.J.A. Labouchere en F.P.W. Soetermeer

Hamhuis in stad-Groningen, molenaars uit Vries (Dr.)
Petronella J.C. Elema

Waar was Willem Dijck gebleven?
Berend van Dooren

Jaargang CXXXI, nummer 1 (maart 2014)

Het scherprechtersgeslacht Van Gelder (Von Geldern)
Cornelis R.H. Snijder

De oorsprong van de tot de Nederlandse adel behorende familie De Ranitz
Jhr. P.F. de Ranitz en A.J.A. Labouchere

Huwelijksprocessen voor de officiaal van Deventer, 1520-1558
Caspar van Heel

Inhoud jaargang CXXX (2013)
Inhoud jaargang CXXIX (2012)
Inhoud jaargang CXXVIII (2011)
Inhoud jaargang CXXVII (2010)
Inhoud jaargang CXXVI (2009)

Publiceren in De Leeuw

U kunt uw eigen onderzoek publiceren in De Nederlandsche Leeuw. Voor veel historici is ‘De Leeuw’ zelfs het enige publicatiekanaal voor eigen genealogisch onderzoek. In de vraag- en antwoordrubriek kunt u bovendien kosteloos gegevens uitwisselen. Nadere informatie kunt u bij de redactie verkrijgen.
Voor het opstellen van uw artikel dient u uit te gaan van enkele standaards, die u hieronder aantreft:

DVD De Nederlandsche Leeuw 1883 – 2008

In november 2011 is een nieuwe DVD verschenen met de 125 jaargangen van 1883-2008 van De Nederlandsche Leeuw. Op de DVD vindt de gebruiker de volledige tekst en alle afbeeldingen uit 125 jaargangen De Nederlandsche Leeuw, alsmede een zoekprogramma waarmee op ieder woord kan worden gezocht. In totaal bevat de DVD meer dan 27.000 gescande bladzijden.

De DVD vervangt de inmiddels uitverkochte CD-ROM die in 1998 verscheen en biedt vier grote verbeteringen. Er staan nu 25 jaargangen meer op de disc, de zoekmogelijkheden zijn aanmerkelijk beter, de kwaliteit van de scans zijn veel beter en alles staat nu op één disc.

De DVD is te bestellen via deze link. De prijs is €40 voor leden van het Genootschap en €47,50 voor niet leden.