Het Genootschap geeft Werken en Publicaties uit. De reeks Werken bevat monografieën op genealogisch, heraldisch en aanverwant gebied; de Publicaties zijn kleinere uitgaven over dezelfde onderwerpen. Om deze uitgaven te realiseren, is in 1975 de stichting De Nederlandse Leeuw opgericht, welke nauw aan het Genootschap verbonden is. De stichting – zonder winstoogmerk – maakt het mogelijk risicodragende publicaties uit te geven. Leden van het Genootschap kunnen donateur van de stichting worden. Zij ontvangen dan kosteloos de Werken en Publicaties. Voor informatie daarover kunt u zich wenden tot de secretaris van het Genootschap.

Werken

In de serie Werken van het Genootschap zijn de volgende titels verschenen. Niet alle titels zijn meer voorradig.

Titel Voorradig
I. W.F. Leemans en Elisabeth Leemans-Prins, La noblesse de la Principauté d’Orange sous le règne des Nassau et ses descendants aux Pays Bas 1974 Uitverkocht
II. Mr. O. Schutte, De Wapenboeken der Gelders-Overijsselse studentenverenigingen 1975 Bestellen
III. Mr. A.N. baron de Vos van Steenwijk, Het geslacht De Vos van Steenwijk in het licht van de geschiedenis van de Drentse adel 1976 Uitverkocht
IV. Dr.Ir. J Maclean, De huwelijksintekeningen van Schotse militairen in Nederland 1574-1667 1976 Bestellen
V. Dr. H. Winkel-Rauws, Wel en Wee van het geslacht Rauws 1979 Bestellen
VI. Mr.Dr. J.L.J. van de Kamp, Emanuel van Portugal en Emilia van Nassau 1980 Bestellen
VII. Dr. A.J. Bemolt van Loghum Slaterus, Nederlandse Familiepenningen tot 1813, met supplement 1981 Bestellen
VIII. Daniël baron Mackay, Geschiedenis van het geslacht Mackay 1984 Bestellen
IX. Mr. O. Schutte, De Orde van de Unie 1986 Bestellen
X. Dr. C. Schmidt, Om de eer van de familie. Het geslacht Teding van Berkhout 1500-1950 1987 Bestellen
XI. Drs. P.H. Enthoven, Kroniek van het geslacht Enthoven 1991 Uitverkocht
XII. Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen 1994 Bestellen
XIIA. Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen 1994 Bestellen
XIII. Jhr. Henrick S. Van Lennep, Van Valkenburg, een Haarlems Regentengeslacht 2001 Bestellen
XV. Arnold Gevers, Conrad Gietman, Yme Kuiper en Hanneke Ronnes (redactie), Mensen van adel. Beelden, manifestaties, representaties.
Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Werkgroep Adelsgeschiedenis.
2007 Bestellen
XIV. Dr. A.J. Bonke, Geschiedenis der Graven van Limburg Stirum IV. De takken Gemen en Styrum van het grafelijke geslacht Van Limburg Stirum.
Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Van Limburg Stirum.
2007 Bestellen
XVI. Jhr. Henrick S. van Lennep, Genealogie van de familie Van Lennep 2007 Bestellen
XVII. S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten 2008 Bestellen
XVIII. Redmer Alma, Conrad Gietman en Albert Mensema (redactie), Adel en heraldiek in de Nederlanden. Identiteit en representatie.
Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Werkgroep Adelsgeschiedenis.
2012 Bestellen
XIX. E.J. Wolleswinkel, Nederlands Adelsrecht. Wettelijke adeldom als historisch gegroeid instituut.
Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Werkgroep Adelsgeschiedenis.
2012 Bestellen
XX. J.T. Anema e.a. (red.), Genealogica et Heraldica. Grenzen in genealogie en heraldiek. Handelingen van het XXXe Internationale Congres der Genealogische en Heraldische wetenschappen gehouden te Maastricht 24-28 september 2012. 2014 Bestellen
XXI. Henrick S. van Lennep, Genealogie van de familie Teding van Berkhout
Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Teding van Berkhout-Stichting.
2014 Bestellen
XXII. Jochem Kroes, Nederland’s Patriciaat 1972-2009. Tweeëndertig jaargangen uitgelicht. 2015 Bestellen
XXIII. V.J.M. Koningsberger, Gemene grondtonen. Het geslacht Koningsberger 1485-1995. 2016 Bestellen
Publicaties
Titel Voorradig
Willem A. van Ham, Wapens en Vlaggen van Noord-Brabant 1986 Bestellen
J. Duinkerken, Schepenen aan de Zuiderzee, de magistraat van Harderwijk 1700-1750 1990 Bestellen
Steven Bouman, De Ridderschap der Provincie Groningen (1814-1853). Een adellijk gezelschap onder een vergrootglas 2012 Bestellen
S.A.C. Dudok van Heel en M.J. Bok, ‘Frans Halsen’ aan de muur. Omgang met familieportretten in Haarlem: Voocht – Olycan – Van der Meer 2013 Uitverkocht
Overige uitgaven
Titel Voorradig
Jan van Riebeeck: zijn voor- en nageslacht
Uitgegeven in 1952 ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de eerste nederzetting die later de Kaapkolonie werd.
Uitverkocht
Liber Amicorum W.A. Wijburg
In 2001 verscheen het Liber Amicorum W.A. Wijburg, met een twintigtal bijdragen van een kleine groep ‘Utrechtse’ leden van het Genootschap.
Bestellen
Kwartierstatenboek 1958
Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.
Uitverkocht
Kwartierstatenboek 1983
Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.
Bestellen
Kwartierstatenboek 1993
Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan.
Uitverkocht
Kwartierstatenboek 2000
Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van het jaar 2000.
Uitverkocht
Nederland’s Wapenboek deel I
Nederland’s Wapenboek, deel 1. Koninklijk Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. C.E.G. ten Houte de Lange (red.). 240 pp. geheel in kleur, in linnen gebonden en met stofomslag. Familiewapens in kleur van voornamelijk bekende Nederlandse geslachten en personen. Vaak voorzien van de heraldische geschiedenis van de betreffende familie.
Uitverkocht
Repertorium Familiewapens van bekende Nederlandse Geslachten
Een overzicht van de wapens van de adel, het patriciaat en aanverwante geslachten van het Koninkrijk der Nederlanden. Een tweetal geheel in kleur geïllustreerde boeken van ieder circa 350 pp., in linnen gebonden met goud op snee en gevat in een in linnen uitgevoerde cassette, bevattende 3532 afbeeldingen van Nederlandse familiewapens.
Uitverkocht
Wapenkwartierstaat van H.M. Beatrix, Koningin der Nederlanden Bestellen