De Nederlandsche Leeuw, jaargang CXXXV
Nummer 4, december 2018


In de nieuwe editie van De Nederlandsche Leeuw zijn artikelen te vinden over onder andere de eerste generaties van de familie Goers, de kwartieren van Catharina van Loo († 1581) en wapenpublicaties in Nederland’s Patriciaat.

Lees meer

Nieuws