De Nederlandsche Leeuw, jaargang CXXXVIII, Nr 3, september 2021


In september verschijnt de nieuwe editie van De Nederlandsche Leeuw met artikelen over de Munstergeleense familie Luijten, het Besluit Inheemsche Titulatuur 1936 en het riddermatige geslacht Hackfort uit de Overbetuwe.

Lees meer >

Profiteer van de nazomer actie voor nieuwe KNGGW-leden


Als u NU lid wordt is dit voor het jaar 2021 voor u GRATIS! U betaalt dus geen contributie, hebt toegang tot onze unieke verzamelingen, databanken en activiteiten.

Lees meer >

Virtuele bijeenkomst in
Kasteel Duivenvoorde


Op 24 april jl. werden tijdens een livestream in Kasteel Duivenvoorde ruim 50 KNGGW-leden door conservator Simone Nieuwenbroek rondgeleid door een deel van het historische interieur. Speciale aandacht was er voor de genealogische en heraldische aspecten.

Bekijk de video >