De Nederlandsche Leeuw, jaargang CXXXVI
Nummer 2, juni 2019


Begin juni verschijnt de nieuwe editie van De Nederlandsche Leeuw. Daarin zijn onder andere artikelen te vinden over Jhr. mr. François Daniel Changuion (1766-1850) en het Zeeuwse geslacht de Waeyer uit Scherpenisse.

Lees meer