De Nederlandsche Leeuw, jaargang CXXXV
Nummer 2, juni 2018


In de tweede helft van juli verschijnt een nieuwe editie van De Nederlandsche Leeuw. Daarin zijn artikelen te vinden over onder andere het voorgeslacht van Dirk van Malburg, het Zeeuwse geslacht De Waeyer en de herkomst van de naam van graaf Floris.

Lees meer

Nieuws
Agenda