De Nederlandsche Leeuw, jaargang CXXXVI
Nummer 3, september 2019


In de nieuwe editie van De Nederlandsche Leeuw artikelen over onder andere: vijftiende- en zestiende-eeuwse scherprechters te Kampen en Ipo Eisens, gouverneur in Brasil in de zeventiende eeuw.

Lees meer

Agenda