De Nederlandsche Leeuw, jaargang CXXXIX, Nr 1, maart 2022


In de nieuwste editie van De Nederlandsche Leeuw artikelen over de familie Reijneke van Stuwe, een nieuwe kijk op het geslacht Van Oestgeest en artikelen over de patriot Lambert Tieleman de Roller en over jhr. mr. Pieter Adam van Holthe (1782-1823).

Lees meer >

Succesvolle Heraldische Dag in het Maltezerhuis in Utrecht


We kijken terug op een geslaagde Heraldische Dag op 9 oktober j.l. Bijna 70 bezoekers hadden de weg weten te vinden naar het Maltezerhuis in Utrecht. Een passende locatie voor liefhebbers van heraldische vormentaal, die in alle kleurenpracht en sierlijkheid op tal van manieren tot uiting komt in het pand.

Lees meer >

Virtuele bijeenkomst in
Kasteel Duivenvoorde


Op 24 april jl. werden tijdens een livestream in Kasteel Duivenvoorde ruim 50 KNGGW-leden door conservator Simone Nieuwenbroek rondgeleid door een deel van het historische interieur. Speciale aandacht was er voor de genealogische en heraldische aspecten.

Bekijk de video >