De Nederlandsche Leeuw, jaargang CXXXV
Nummer 1, maart 2018


In de nieuwe editie van De Nederlandsche Leeuw zijn artikelen te vinden over onder andere Mitsen en Maren bij twee grafstenen De Cock en De Hollandse herkomst van zeepzieder Jan Jansen de Olde en de familie Quintus te Groningen.

Lees meer

Nieuws
Agenda