De Nederlandsche Leeuw, jaargang CXXXVIII, Nr 4, december 2021


In december verschijnt de nieuwe editie van De Nederlandsche Leeuw met artikelen over de voorgeschiedenis van de heren Van Lede en Van Arkel, en 160 jaar kosters van de Grote of Sint Jacobskerk uit het geslacht Van der Burch.

Lees meer >

Profiteer van de nazomer actie voor nieuwe KNGGW-leden


Als u NU lid wordt is dit voor het jaar 2021 voor u GRATIS! U betaalt dus geen contributie, hebt toegang tot onze unieke verzamelingen, databanken en activiteiten.

Lees meer >

Virtuele bijeenkomst in
Kasteel Duivenvoorde


Op 24 april jl. werden tijdens een livestream in Kasteel Duivenvoorde ruim 50 KNGGW-leden door conservator Simone Nieuwenbroek rondgeleid door een deel van het historische interieur. Speciale aandacht was er voor de genealogische en heraldische aspecten.

Bekijk de video >