Nieuwjaarsbijeenkomst vrijdag 13 januari 2017 te Doorn

Het bestuur van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde nodigt de leden en hun introducés graag uit voor de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 13 januari 2017 om 15.30 uur op Kasteel/Museum Huis Doorn, Langbroekerweg 10, 3941 MT Doorn (www.huisdoorn.nl).

Programma:

  • Vanaf 15.30 uur: ontvangst op het museum/kasteel.
  • 15.45 uur: start rondleiding. Deze zal in drie groepen plaatsvinden. De rondleiding duurt ongeveer 50 minuten per groep.
  • 16.45-18:00 uur: gezamenlijke borrel in de nabij gelegen Oranjerie.

Kosten: Euro 12,50 per persoon. Graag dit bedrag uiterlijk 10 januari 2017 overmaken op bankrekening NL25INGB0000020910 ten name van KNGGW te Bilthoven onder vermelding van “Nieuwjaarsbijeenkomst”. Introducees zijn van harte welkom. Opgave (inclusief naam van eventuele introducé) per email bij de secretaris, Robbert Jan van der Maal (secretaris@knggw.nl) of telefonisch: 06-10881759.

Mocht u in bezit zijn van een Museumjaarkaart, verzoeken wij u deze mee te nemen.

Wij hopen u allen op 13 januari in Doorn te verwelkomen en met u het glas te mogen heffen op het nieuwe jaar.

Huis Doorn dankt zijn bekendheid vooral aan de Duitse ex-keizer Wilhelm II. Wilhelm vlucht na de Duitse nederlaag in de Eerste Wereldoorlog naar het neutrale Nederland en koopt Huis Doorn in 1919. De ex-keizer bewoont dit landgoed van 1920 tot zijn overlijden in 1941.

De inrichting van Huis Doorn is afkomstig uit paleizen in Berlijn en Potsdam. Wilhelm II vulde de van oorsprong uit de veertiende eeuw daterende waterburcht, ook wel bekend als Huize Doorn, met de inhoud van 59 treinwagons. Schitterende meubels, schilderijen, zilveren objecten en tapijten maakten het de ex-keizer mogelijk om in dit relatief kleine kasteel in zijn eigen omgeving te blijven leven. De oorspronkelijke inrichting is nog geheel intact en biedt de bezoeker een authentiek beeld van internationaal vorstelijk wonen. De inrichting vormt een decor van Europese allure en eeuwenlange vorstelijke Duitse geschiedenis. Hiertegen speelde zich, in het kleine dorpje Doorn, dagelijks een hofprotocol in zakformaat af.

Tevens vindt er medio januari een tijdelijke expositie plaats over de verschillende huwelijken tussen de Oranjes en de Hohenzollerns. Beide geslachten delen sinds 1732 ook de erfelijke titel “Prins van Oranje”.

 

OPENBAAR VERVOER

NS-station Driebergen-Zeist bus 50, Halte ‘Centrum Doorn’ of bus 56, Halte ‘Huis Doorn’. Voor meer informatie zie www.lijn50.nl of www.9292ov.nl.

EIGEN VERVOER

A12 vanuit Utrecht afslag Maarn/Doorn. Richting Doorn. Bij verkeerslichten in Doorn rechtdoor Langbroekerweg.

A12 vanuit Arnhem afslag Maarsbergen/Leersum. Richting Doorn/Leersum, bij rotonde Leersum rechts richting Doorn. Bij verkeerslichten in Doorn links af Langbroekerweg

PARKEREN

Parkeren kan op de parkeerplaats naast het poortgebouw van Huis Doorn aan de Langbroekerweg.