Leeuwdag 2017: zaterdag 3 juni, Slot Zuylen

Het bestuur van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde maakt de leden graag alvast attent op de Leeuwdag / Algemene Ledenvergadering op zaterdag 3 juni 2017 vanaf 11.30 uur in het Slot Zuylen, Tournooiveld 2, 3611 AS Oud-Zuilen (www.slotzuylen.nl). De vergadering begint om 12.00 uur (zaal open om 11.30 uur).

Agenda

1.    Opening

2.    Bestuursmededelingen

3.    Ingekomen stukken

4.    Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 26 november 2016 te Utrecht

5.    Jaarverslag

6.    Financiën

a) Financieel verslag van de penningmeester over 2016

b) Verslag van de kascommissie 2016

7.    Benoeming van de kascommissie voor het jaar 2017.

6.    Bestuursverkiezing

Toelichting: Het bestuur stelt voor tot bestuurslid te benoemen de heer mr. J.Ph.Th. (Jaap) Verdonck Huffnagel.

7.    Ontwikkelingen bij het CBG

8.    De Nederlandsche Leeuw

9.    Rondvraag

10. Sluiting

De notulen van de Algemene Vergadering van 26 november 2016, alsmede het jaarverslag en het financieel verslag zullen uiterlijk twee weken voor de aanvang van de vergadering op de website van het Genootschap worden geplaatst.

Programma

11.30 uur          Koetshuis. Ontvangst met koffie/thee/cake.

12.00 – 13.00 uur Koetshuis. Algemene Ledenvergadering. Introducés kunnen dan, desgewenst, de tuinen bezoeken.

13.00 – 14.15 uur  Koetshuis. Lunch met pistoletjes en soep.

14.15 – 15.45 uur   Slot Zuylen. Middagprogramma. In drie groepen (max 20 pers. per groep) bezoeken wij onder begeleiding van een gids het Slot.

15.45 – 17.00 uur   Afsluitende borrel in het Koetshuis.

Aanmelding

Aan het bijwonen van de algemene vergadering zijn geen kosten verbonden. Voor deelname aan de lunch en de excursie wordt een bijdrage van 25,00 euro per persoon gevraagd. U wordt verzocht zich hiervoor aan te melden bij het bestuurslid Robbert Jan van der Maal (secretaris@knggw.nl of tel. 06-10881759). Wij verzoeken u vriendelijk om de aan deze deelname verbonden kosten graag vooraf te voldoen door het bedrag over te maken op NL25INGB0000020910 t.n.v. KNGGW te Bilthoven o.v.v. Oud-Zuilen.

Praktische aanwijzingen

Met de auto

  • Vanaf A2, afslag Maarssen/Utrecht-Noord. Daarna afslag Maarssen-Dorp/Oud-Zuilen, dan Oud-Zuilen.
  • Vanaf A27 of A28, afslag Utrecht-Noord. Daarna borden volgen Maarssen/Amsterdam, dan afslag Maarssen-Dorp/Oud-Zuilen, dan Oud-Zuilen.
  • U kunt gratis parkeren op het parkeerterrein langs de oprijlaan.
  • Gebruikt u een navigatiesysteem, typ dan ‘Dorpsstraat 10’ in, dan komt u het bordje ‘Slot Zuylen’ vanzelf tegen.

Met het openbaar vervoer

Bus 5 U-OV vanaf Utrecht Centraal, richting Maarssen, halte Oud-Zuilen. Vanaf de bushalte ca. 5 minuten lopen: volg het verkeersbord Oud-Zuilen (Zuilenselaan). Vanaf de ophaalbrug: volg het bordje Slot Zuylen.