Archieven

Maandelijks Archief voor: ‘oktober, 2012’

De Ridderschap der Provincie Groningen (1814-1853)

Ter gelegenheid van de heroprichting van de Ridderschap van Groningen op 22 september verscheen het boek ‘De Ridderschap der Provincie Groningen’ door Steven Bouman. Hierin wordt de Groninger Ridderschap in zijn bestaan van 1814 tot 1853 in al zijn facetten beschreven. In het boek is tevens een hoofdstuk opgenomen met de biografische gegevens van alle drieënzestig beschrevenen in de Ridderschap […]

Read More →