Archieven

Maandelijks Archief voor: ‘november, 2013’

Algemene vergadering

Het bestuur nodigt de leden uit voor de algemene vergadering, die zal worden gehouden op vrijdag 13 december 2013 in de Van Beresteijnzaal van het Centraal Bureau voor Genealogie, Prins Willem-Alexanderhof 22, 2595 BE ‘s-Gravenhage. De vergadering begint om 15.00 uur (zaal open om 14.30 uur). 1.         Opening 2.         Bestuursmededelingen 3.         Ingekomen stukken 4.         Goedkeuring van de notulen van de […]

Read More →  

Vierde editie van De Nederlandsche Leeuw 2013 (jaargang 130)

In december verschijnt een nieuwe Leeuw met onder andere artikelen over het geslacht Van Apeldoorn, Nederlandse papierknipkunst rond 1700 en de titel van Godfried ‘van Henegouwen’ (circa 960). Jaargang CXXX, nummer 4 (december 2013) Het geslacht Van Apeldoorn Evert de Jonge Konststuckjes van snyden Joke en Jan Peter Verhave Godfried ‘van Henegouwen’ (circa 960), geen hertog, wel graaf? Henk Verdonk […]

Read More →  

Nieuwjaarsbijeenkomst in Frans Halsmuseum te Haarlem

UITNODIGING Het bestuur van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde nodigt de leden en hun introducés met veel genoegen uit voor een nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 13 januari 2014 om 15.00 uur in het Frans Hals Museum, Groot Heiligland 62, 2011 ES Haarlem (www.franshalsmuseum.nl) Dr. M.J. Bok zal eerst met een korte presentatie in het Frans Hals Atelier de […]

Read More →