Archieven

Maandelijks Archief voor: ‘februari, 2014’

Eerste editie van De Nederlandsche Leeuw 2014 (jaargang 131)

In maart verschijnt een nieuwe Leeuw met onder andere artikelen over het scherprechtersgeslacht Van Gelder en de oorsprong van de tot de Nederlandse adel behorende familie De Ranitz. Jaargang CXXXI, nummer 1 (maart 2014) Het scherprechtersgeslacht Van Gelder (Von Geldern) Cornelis R.H. Snijder De oorsprong van de tot de Nederlandse adel behorende familie De Ranitz Jhr. P.F. de Ranitz en […]

Read More →  

Bezoek aan Haags Historisch Museum

UITNODIGING In Den Haag is afgelopen jaar de restauratie van enkele magistraatsportretten en schuttersstukken afgerond. Deze bevinden zich in het Oude Stadhuis en de Sint Sebastiaansdoelen, het tegenwoordige Haags Historisch Museum. Het bestuur van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde is verheugd de leden te kunnen uitnodigen voor een bezichtiging van deze groepsportretten op zaterdag 1 maart 2014 […]

Read More →