Archieven

Maandelijks Archief voor: ‘september, 2014’

Nieuwe werken: Genealogica et Heraldica en Genealogie van de familie Teding van Berkhout

Deze maand zijn twee nieuwe publicaties verschenen in de serie Werken van het Genootschap. Beide publicaties zijn te bestellen via deze site. J.T. Anema e.a. (red.), Genealogica et Heraldica, Grenzen in genealogie en heraldiek, Handelingen van het XXXe Internationale Congres der Genealogische en Heraldische wetenschappen gehouden te Maastricht 24-28 september 2012. Prijs € 30,– exclusief verzendkosten. Tijdens het XXXIe congres […]

Read More →  

Algemene vergadering van het Genootschap en Heraldische Dag NGV zaterdag 18 oktober 2014 in Baarn

Het bestuur nodigt de leden uit voor de algemene vergadering, die zal worden gehouden op zaterdag 18 oktober 2014 in restaurant Greenfield’s, Amsterdamse Straatweg 42, 3741 GS Baarn. De vergadering begint om 11.00 uur (zaal open om 10.30 uur). Agenda 1. Opening 2. Bestuursmededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 17 mei 2014 […]

Read More →