Archieven

Maandelijks Archief voor: ‘april, 2024’

KNGGW Mededelingen | 2024, editie 1

Editie 1 van ons Mededelingenblad staat hieronder en is ook te downloaden.

Read More →  

De Nederlandsche Leeuw | nummer 1, maart 2024

Jaargang CXLI, nummer 1 (maart 2024) Gunters en Van Lichtenbergs in de Utrechtse factiestrijd in de veertiende eeuw: Capulets en Montagues? Jan Willem Gunning Heraldieke symboliek in het oudste bewaard gebleven schilderij uit de noordelijke Nederlanden Jan Willem Gunning Een (h)erkende bastaardtak van het Delftse regentengeslacht Van der Meer (I) Egbert Wolleswinkel Levende heraldiek. Wapenpublicaties in Nederland’s Patriciaat (2020/2022) Roel […]

Read More →