Adel en heraldiek in de Nederlanden. Deel XVIII van Werken van het Genootschap

Adel en heraldiek in de Nederlanden
Op 2 november 2012 neemt Jhr. Arnold Gevers afscheid van het Historisch Centrum Overijssel. Als eerbetoon voor zijn decennialange werkzaamheden verschijnt de bundel Adel en heraldiek in de Nederlanden.

Adel en heraldiek zijn vanaf de verschijning van de eerste wapens nauw met elkaar verbonden. De heraldische vormentaal werd al snel geadopteerd door burgers en steden, maar in de beleving van velen hebben wapens nog altijd een adellijk karakter. Voor edelen was de heraldiek het middel bij uitstek om hun identiteit te uiten. In de vroege tijd is het een van de weinige bronnen die inzicht bieden in het adellijke zelfbeeld. In deze bundel wordt voor het eerst in Nederland aandacht besteed aan de vele facetten van de symbiose van adel en heraldiek door de eeuwen heen.

Het rijk geïllustreerde boek verschijnt als deel XVIII van de Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde en deel X in de serie Adelsgeschiedenis. Het is te bestellen op deze site voor € 30 voor leden en € 33 voor niet leden. Het boek zal worden verzonden na de verschijning op 2 november 2012.

Inhoudsopgave van Adel en heraldiek in de Nederlanden. Identiteit en representatie.
Red. Redmer Alma, Conrad Gietman en Albert Mensema.

REDMER ALMA, Postume heraldiek. Kwartieren in Stad en Lande

JAN T. ANEMA, Adel en heraldiek in Friesland tijdens de overgang van de Middeleeuwen naar de Nieuwe Tijd

NORBERT BIEZEN, Drie zegelstempels uit één verzameling

JOS VAN DEN BORNE, Wapenverleningen aan niet-adellijke families

LYDIE VAN DIJK, Overijsselse provinciewapens op Chinese schotels

ARNOLD GEVERS, Voorouderbewijs in Overijssel

CLEMENS HOGENSTIJN, Een wapenkaart van de Overijsselse ridderschap uit 1663

KEES KUIKEN, Wie is zonder Ramp?

YME KUIPER, In de ban van de zegelring

ALBERT MENSEMA, De riddermatige lijkstaatsie in Zwolle in de zeventiende eeuw

MARIEKE DE NATRIS, Een alliantiewapen op huis Oostduin

JOHAN SEEKLES, Riddermatigheid bij de familie Van Twenhuizen?

JOHN TÖPFER, Funeraire sprokkelingen van het geslacht Van Rechteren

JAN WIGGER, De heraldische kwartierstaat en het leven van Goossen Palick Grubbe en Sophia Adelheid Moerbecke

EGBERT WOLLESWINKEL, Het geslacht Gevers, zijn adeldom en heraldiek