Algemene vergadering van het Genootschap en Heraldische Dag NGV zaterdag 18 oktober 2014 in Baarn

Het bestuur nodigt de leden uit voor de algemene vergadering, die zal worden gehouden op zaterdag 18 oktober 2014 in restaurant Greenfield’s, Amsterdamse Straatweg 42, 3741 GS Baarn. De vergadering begint om 11.00 uur (zaal open om 10.30 uur).

Agenda
1. Opening
2. Bestuursmededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 17 mei 2014 te Vierakker
5. Vaststelling begroting Genootschapsjaar 2015 (zie statuten art. 16, lid 4)
6. Verkiezing van twee nieuwe bestuursleden.
7. De Nederlandsche Leeuw
8. Stand van zaken Strategisch Plan
9. Rondvraag
10. Sluiting

Kasteel Groeneveld

Kasteel Groeneveld

Van 12.00 tot 13.00 uur zal de lunch gebruikt worden in het restaurant. Vanaf 13.15 uur lopen wij (5-10 minuten loopafstand) naar het nabij gelegen Kasteel Groeneveld (Groeneveld 2, 3744 ML Baarn) alwaar de Heraldische Dag van de Afdeling Heraldiek van het NGV wordt gehouden:

13.30 uur: lezing door jhr.ir. T.J.Versélewel de Witt Hamer over “Heraldiek bij de Maltezer en Johanniter Orde door de eeuwen heen”
14.00 uur: Vervolg dagprogramma waarbij de Heraldische Markt en rondleidingen door het kasteel (tot 16.00 uur) kunnen worden bezocht.
Op de Heraldische Markt zijn aanwezig: Rob Meijerink (Heraldisch antiquariaat), CBG (Heraldische databank) met o.a. Guus van Breugel; KNGGW; de Heraldische schilders/tekenaars William Coolen, René Vroomen, Rómulo Döderlein de Win; Heraldisch kaligrafe Trudie Demoed, beeldhouwer Koen van Velzen, Harma Huisman (gebrandschilderde wapens op glas) en de Registratiecommissie van de Afdeling Heraldiek.
16.00 uur: Sluiting van de Heraldische Dag op Kasteel Groeneveld. Afsluitend drankje in Greenfield’s.

Aanmelding
Voor deelname aan de lunch en de Heraldische Dag wordt u verzocht zich aan te melden bij het bestuurslid Robbert Jan van der Maal <>. De kosten hiervoor bedragen € 20,- en dienen tijdens de dag contact voldaan te worden. De leden hoeven zich niet afzonderlijk aan te melden bij de afdeling Heraldiek van de NGV.