Algemene vergadering en excursie op zaterdag 14 november 2015

Het bestuur nodigt de leden uit voor de algemene vergadering, die zal worden gehouden op zaterdag 14 november 2015 in de Bovenzaal van het Centraal Museum, Agnietenstraat 1 te Utrecht. De vergadering begint om 14.00 uur (zaal open om 13.30 uur).

Portret van landcommandeur Hendrik Casimir I van Nassau, stadhouder van Friesland, door Gerard van Honthorst, 1656. Het schilderij maakt deel uit van de reeks portretten van alle landcommandeurs van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht.

Agenda
1. Opening
2. Bestuursmededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 16 mei 2015 te Voorschoten
5. Vaststelling begroting Genootschapsjaar 2016 (zie statuten art. 16, lid 4)
6. Ontwikkelingen bij het CBG
7. De Nederlandsche Leeuw
8. Afscheid bestuurslid dr. M.J. Bok
9. Rondvraag
10. Sluiting

Programma

Na afloop van de vergadering zal een bezoek gebracht worden aan de tentoonstelling Kruisvaarders en Weldoeners. Deelname aan het programma is gratis. Gezien de omvang van de tentoonstelling en de beschikbare rondleiders, is er voor deze middag een maximum gesteld van 50 deelnemers. Dit middagprogramma duurt van circa 15.00 uur tot 16.00 uur, waarna een afsluitende borrel plaatsvindt.

Voor deelname aan de rondleiding wordt u verzocht zich aan te melden bij het bestuurslid Robbert Jan van der Maal.