Algemene vergadering in Renswoude op 24 november 2018

Het bestuur nodigt de leden graag uit voor de najaarsvergadering die zal plaatsvinden op zaterdag 24 november aanstaande in de Koepelkerk te Renswoude. Het bestuur ontvangt u vanaf 13.30 uur in het naastgelegen Rehoboth gebouw. Mocht u zich, om bij te dragen aan de bekendheid van het Genootschap en aan de toename van het ledental, laten vergezellen door één of meerdere introducees, dan zullen wij ook hen graag welkom heten.

De Koepelkerk is gebouwd door Jacob van Campen tussen 1639-1641. De Oudheidskamer is gevestigd in een kasteelwoning uit 1773.

Programma

13:30 uur: Ontvangst met koffie, thee, fris en een broodje in het Rehoboth gebouw, Taets van Amerongenweg 66, 3927 BL Renswoude

14:15- 15:00 uur: Algemene Leden Vergadering (ALV) in de Koepelkerk, Kerkstraat 3, 3927 BR Renswoude (naast het Rehoboth gebouw gelegen)

15:15 uur-16:15 uur: Bezichtiging Koepelkerk en Oudheidskamer door mr.dr. Egbert Wolleswinkel

16:15: Borrel in Rehoboth gebouw

Agenda

1. Opening
2. Bestuursmededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 9 juni 2018 te Zwolle
5. Verhoging van de contributie met ingang van het verenigingsjaar 2019 met EUR 10,00 per betalend lid met uitzondering van de contributie voor jeugdleden (leeftijdsgrens 40 jaar) waarvan wordt voorgesteld de contributie te verhogen tot EUR 35,00 per jeugdlid (zie statuten art. 14 lid 3).
6. Vaststelling begroting Genootschapsjaar 2019 (zie statuten art. 16 lid 4)
7. Bestuursverkiezing (de heer drs. J.A.M. Peijnenburg is aan het einde van zijn eerste termijn en dient te worden herbenoemd)
8. Toelichting Strategisch Plan, 5 pijler aanpak
9. Mededelingen vanuit de pijlers:

*Operatie op orde

*Sterke Leeuw

*Genootschap = Vriendschap

*Vertel ons verhaal

*Claim het domein

10. Rondvraag
11. Sluiting

De agenda en eventueel bijbehorende stukken zullen uiterlijk twee weken voor de vergadering ook op de website van het Genootschap worden geplaatst.

Toegang en bereikbaarheid tot gebouw Rehoboth en de Koepelkerk

Beide gebouwen zijn uitstekend toegankelijk. De ontvangstzaal in gebouw Rehoboth is gelijkvloers. De Koepelkerk heeft aan de voorzijde een korte trap, met daarnaast een lift. De voorzijde ligt optisch gezien aan de achterkant, met uitzicht op kasteel Renswoude.

De wandeling van de Koepelkerk naar de oudheidskamer duurt ongeveer een half uur.

Zowel het gebouw Rehoboth als de naastgelegen Koepelkerk zijn per auto goed bereikbaar; tussen het gebouw en de kerk, optisch gezien aan de achterkant daarvan, is een redelijk ruime kosteloze parkeerplaats.

Navigatiesysteem: Taets van Amerongenweg 66, Renswoude.

Openbaar vervoer: Buslijn 80 vanaf station Amersfoort alsmede van station Ede-Wageningen. In beide gevallen duurt de reis ongeveer drie kwartier.

Aanmelden en kosten

Indien u op zaterdag 24 november aanwezig wilt zijn dan wordt u vriendelijk verzocht een email te sturen aan de secretaris, Joke Teding van Berkhout-Fabius. Mocht u één of meerdere introducés meenemen, geeft u hun naam/namen dan ook aan de secretaris door.

De kosten voor het bijwonen van de ALV en de deelname aan het programma bedragen € 15,– p.p. U wordt vriendelijk verzocht dit bedrag (of een veelvoud daarvan indien u een introducé meeneemt) niet later dan  17 november a.s. over te maken op rekening NL25INGB0000020910 t.n.v. KNGGW te Bilthoven o.v.v. “Renswoude”.