Bespreking strategisch plan 25 april 2014 in Den Haag

In navolging op de bespreking van het Strategisch Plan 2011-2013 in de buitengewone algemene vergadering van het Genootschap op 18 februari 2011, heeft het bestuur het voornemen om op vrijdagmiddag 25 april aanstaande een vergelijkbare werkvergadering met de leden te beleggen waarbij ditmaal het concept Strategisch Plan 2014-2017 centraal zal staan.

De werkvergadering stelt het bestuur in staat om de wensen van de leden zoveel als mogelijk op te nemen in het Strategisch Plan en om vervolgens hierop het beleid voor de komende jaren aan te passen.

Het concept-Strategisch Plan kunnen leden vinden op het ledendeel van deze site. Na het overleg met de op 25 april aanwezige leden, zal een bijgewerkte versie aan alle leden ter beschikking worden gesteld. Desgewenst kunnen de leden ook schriftelijk hun mening aan het bestuur doorgeven.

WERKVERGADERING STRATEGISCH PLAN KNGGW
Datum: vrijdag 25 april a.s.
Plaats: CBG, Van Beresteijnzaal
Prins Willem-Alexanderhof 22
2595 BE DEN HAAG
Tijd: 14.30 uur (zaal open 14.00 uur)