Congres ‘Adellijke vrouwen: levens en representaties’

De Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis houdt op vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober 2018 het internationale congres ‘Adellijke vrouwen: levens en representaties’ op het historische Slot Zuylen. Het symposium richt zich op de verschillende manieren waarop adellijke vrouwen vanaf de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw vorm gaven aan de taken die op grond van hun ‘hoge geboorte’ aan hen werden toegedacht. Gedurende twee dagen vinden er interessante sessies rond dit belangrijke onderzoeksthema plaats en worden er speciale rondleidingen door het kasteel georganiseerd.
De Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis bestaat dit jaar 25 jaar, een jubileum dat het verdient om groots te worden gevierd. Veel is de afgelopen kwart eeuw tot stand gebracht: mede dankzij de activiteiten van de Werkgroep is de geschiedschrijving over adel in Nederland in nieuw leven ingeblazen en blijvend op de wetenschappelijke kaart heeft gezet.
Inmiddels is ook de literatuur over adellijke vrouwen in het verleden sterk gegroeid. Nieuwe perspectieven, nieuwe methoden en nieuwe thema’s hebben onze kennis van bijna elk aspect van hun levens verbreed en vaak ook fundamenteel veranderd. Adellijke vrouwen worden niet langer gezien als passieve, willoze subjecten, zuchtend onder de macht van vaders, ooms en broers. Steeds vaker leggen onderzoekers nadruk op hun actieve handelen – niet alleen in het familiale domein, maar ook in de sociale en politieke sfeer.

Deze nieuwe wetenschappelijke onderzoektrends worden gepresenteerd tijdens een bijzonder tweedaags congres met als decor de geboorteplek van philosophe Belle van Zuylen, waarschijnlijk de beroemdste adellijke vrouw uit de Nederlandse geschiedenis. Het volledige programma van het congres vindt u onder deze link.

De prijs voor deelname voor twee dagen (inclusief koffie/thee, lunches, rondleiding en borrel) bedraagt € 130 (€ 95 voor begunstigers; € 75 voor studenten en promovendi). Begunstiger van de Werkgroep wordt men overigens voor slechts € 20,- per jaar.

Aanmelden kan door het invullen van ons GoogleForm. De link van dit formulier is te vinden op de website www.adelsgeschiedenis.nl. Aanmelding is pas definitief na storting van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL 30 INGB 0006 5604 63 t.n.v. Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis onder vermelding van ‘Congres 2018’.

Allen van harte welkom!