De Nederlandsche Leeuw | nummer 1, maart 2023

Jaargang CXL, nummer 1 (maart 2023)
Schoutendynastieën op het platteland van de Veluwe. Het geslacht Ten Holthe als voorbeeld
Evert de Jonge

Verzwegen en vergeten. Indische nazaten van Nederlandse patriciërs
Roel de Neve

Levende heraldiek. Wapenpublicaties in Nederland’s Patriciaat (2016-2019)
Roel de Neve