De Nederlandsche Leeuw | nummer 2, juni 2020

In de nieuwste editie van De Nederlandsche Leeuw (jaargang CXXXVII, nummer 2, juni 2020) artikelen over onder andere:

– Gassinck (stad Groningen)
Petronella J.C. Elema

– Walichs uit Winkel
Kees Kuiken

– Cornélie gravin van Wassenaer Obdam aan het Hof
Huwelijkskandidaten voor een schatrijke erfdochter
Aafke J. Brunt en Janna Kloosterman

-De familie Spanjaerts en het huis ‘De Twee Pistolen’ in de Bitterstraat van Zwolle
Léon van der Hoeven

– Nederlanders in Brits-Guiana in 1833
Kees Briët