De Nederlandsche Leeuw | nummer 3, september 2020

In de nieuwste editie van De Nederlandsche Leeuw (jaargang CXXXVII, nummer 3, september 2020) artikelen over onder andere:

– Van de Pavordt: toch één Millingse tak
Robert Keurntjes

– Zilver in Amsterdam, goud in Parijs: de verwante families Peirolet en Montz
Joan Labouchere

– Waaruit, wanneer en hoe ontstond de dubbele achternaam Haitsma Mulier?
Victor Koningsberger

– Een misverstand rechtgezet. De adeldom van Lodewijk Jan Worbert van Wassenaer Starrenburg
Dolph Boddaert