De Nederlandsche Leeuw | nummer 4, december 2020

Jaargang CXXXVII, nummer 4 (december 2020)

Op zoek naar de vroegste portretten uit de Amsterdamse Boelen-maagschap
S.A.C. (Bas) Dudok van Heel

Het wapen met de rode vos in het Album amicorum van Johanna van Horne
Anton C. Zeven