De volgende editie van De Nederlandsche Leeuw verschijnt in december

Jaargang CXXXIV, nummer 3 (september 2017)

In de week voor kerst zal de derde editie van De Nederlandsche Leeuw verschijnen met daarin onder andere een artikel van Jan Anema ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van drs. L.A.C.A.M. van Rijckevorsel, erelid en oud-voorzitter van het Genootschap, op 22 juli 2017.

Lycklama à Nijeholt. Oudste generaties en de verwantschap tussen de tak in NP en de takken in NA
Jan T. Anema m.m.v. Ype Brouwers

Hendrik Willem Jacob van Tuyll van Serooskerken (1777-1824) en zijn tweede echtgenote Catherine Halsey geb. Will (1780-1841)
C.P Briët

Bij vragen kunt u contact opnemen met de redactie: redactie@knggw.nl