Eerste editie van De Nederlandsche Leeuw 2014 (jaargang 131)

In maart verschijnt een nieuwe Leeuw met onder andere artikelen over het scherprechtersgeslacht Van Gelder en de oorsprong van de tot de Nederlandse adel behorende familie De Ranitz.

Jaargang CXXXI, nummer 1 (maart 2014)

Het scherprechtersgeslacht Van Gelder (Von Geldern)
Cornelis R.H. Snijder

De oorsprong van de tot de Nederlandse adel behorende familie De Ranitz
Jhr. P.F. de Ranitz en A.J.A. Labouchere

Huwelijksprocessen voor de officiaal van Deventer, 1520-1558
Caspar van Heel