Famillement op woensdag 8 oktober in de Hooglandse Kerk te Leiden

Voorlopig programma Famillement Leiden 2014

Het Famillement vindt dit jaar plaats op 8 oktober in de Hooglandse Kerk in Leiden. Het thema is “Erfgoed en Familiegeschiedenis“.
Het Famillement opent letterlijk de deuren om 13.00 uur en zal duren tot 21.00 uur. De toegang voor bezoekers van het evenement is gratis.
Op het programma van het Famillement staan dit jaar lezingen, workshops, een thematische rondwandeling, een veiling (door Burgersdijk & Niermans), een erfgoed-quiz voor scholieren, een publiek interview plaats met schrijfster-columniste Aaf Brandt Corstiusover haar ervaringen met Verborgen Verleden door Ben Kolster, en mogelijk nog nader in te vullen activiteiten.
Circa 60 relevante nationale en regionale verenigingen, stichtingen en instellingen worden in staat gesteld zich aan het publiek te presenteren tijdens de Famillementmarkt. Tevens zal een aantal buitenlandse organisaties uit België, Duitsland en Frankrijk met een stand aanwezig zijn. (Zie hier voor actuele lijst met deelnemers.)
Er zullen lezingen en workshops worden gehouden in drie parallelle lezingen-carrousels in verschillende zaaltjes van de Hooglandse Kerk. De lezingen volgen elkaar non-stop op en duren 45 tot 60 minuten.
De volgende lezingen staan inmiddels vast: (Informatie over exacte tijden en locatie volgt later.)

Naam (Werk)titel Beschrijving
Suzanna Jansen

auteur

Het pauperparadijs, het spoor terug. Suzanna vertelt over Het pauperparadijs, met de nadruk op de wijze waarop ze het onderzoek heeft gedaan. Een handreiking naar allen die meer willen leren over familie- en archiefonderzoek en wat men daar zelf mee kan.
Alphons Siebelt

onderzoeker Tweede Wereldoorlog

Familiegeheimen: de oorlog. In deze lezing komt aan de orde hoe men zelf een gestructureerd onderzoek naar de familie in oorlogstijd kan opzetten aan de hand van onduidelijke familieverhalen, documenten en foto’s en welke oorlogsarchieven daarbij van pas kunnen komen.
Chrystel Brandenburgh

senior adviseur archeologie, gemeente Leiden

Archeologie ontmoet genealogie. De Kruitramp-locatie: een icoon in de Leidse geschiedenis. De gemeente Leiden heeft daar opgegraven, een serie huizen aangetroffen en de vroegste geschiedenis van de bebouwing geprobeerd te reconstrueren. Dat ging niet vanzelf. Door archiefonderzoek kwam men verder en is een interessante reconstructie mogelijk geworden van de bewoning en geschiedenis van dat rijtje huizen.
Edwin Orsel

bouwhistoricus, gemeente Leiden

My home is my castle. Weerbare huizen in Leiden. Leiden heeft een rijke geschiedenis, wat zijn weerslag heeft in het geschreven en het gebouwde archief. De combinatie van bouwhistorische onderzoek naar de bebouwing in de Leidse binnenstad met geschreven en getekende archiefbronnen in de collecties van Erfgoed Leiden en Omstreken levert een goed beeld van huizen en bewoning. Een bijzondere groep vormen de huizen met verdedigbare kasteelachtige elementen als kantelen en torens. Bij bouwhistorisch onderzoek kwamen hiervan verschillende restanten aan het licht. Door documentatie en datering te combineren met historische afbeeldingen zijn de architectuur, vorm, leeftijd en bouwer van deze middeleeuwse huizen te achterhalen. Hierdoor ontstaat een fascinerende inkijk in de middeleeuwse Leidse samenleving en hoe een inwoner met zijn huis uitdrukking gaf aan zijn status.
Alexandra Heering

(lezing)

communicatieadviseur, eigenaar van Levensinterview.nl

Het belang van het vastleggen van levensverhalen. Aan de hand van een presentatie licht Alexandra Heering (levensinterview.nl) toe waarom levensverhalen zo waardevol zijn voor het nageslacht. U krijgt onder anderen inkijk in een voorbeeldbiografie en in de reacties van de kleinkinderen na het lezen ervan.
Alexandra Heering

(workshop)

communicatieadviseur, eigenaar van Levensinterview.nl

Hoe leg ik het levensverhaal van mijn (groot)ouder vast? Heeft jouw (groot)vader of (groot)moeder ook van die mooie verhalen? En lijkt het je geweldig om anekdotes, of de hele levensloop, vast te leggen in een boek? Alexandra Heering (levensinterview.nl) geeft je handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Ze behandelt onderwerpen als interviewtechniek, hoe het verhaal structuur te geven, maar ook hoe je de goede situatie creëert om dit allemaal te kunnen realiseren.
Lodewijk Kallenberg

emeritus professor wiskunde Universiteit Leiden, onderzoeker

Tweehonderd jaar Historische Begraafplaats Groenesteeg Leiden: een oase van rust en een plek waar de tijd heeft stilgestaan. Het vertonen van een aantal filmpjes en foto’s over 200 jaar Groenesteeg. Deze zullen worden ingeleid en toegelicht. Zowel de begraafplaats in het algemeen als de jubileumactiviteiten worden daarin betrokken. Daarna: wandeling naar en op de Groenesteeg.
Maarten Larmuseau

onderzoeker forensische biomedische wetenschappen, Kath. Universiteit Leuven

Over DNA bij onderzoek naar verwantschap.
Marloes Schrover

professor geschiedenis van migratie en sociale verschillen,Universiteit Leiden

Migranten in de stamboom. Migratie is net zo zeer onderdeel van het leven als geboorte, huwelijk en sterfte. De kans dat een stamboomonderzoeker een migrant in de stamboom tegenkomt is groot. Wie kwamen er naar Nederland in het verleden en hoe doe je het beste onderzoek naar migranten.
Erik Kwakkel

middeleeuws boekhistoricus, Universiteit Leiden

Kijken naar middeleeuwse boeken. We zijn gewend om boeken te lezen: het is gewoonlijk vanwege hun inhoud dat we de objecten ter hand nemen, thuis en in de archieven. Er gaat evenwel een wereld van informatie schuil in de materiële kant van het boek. Deze lezing laat zien wat er zoal te “lezen” valt in de vorm van middeleeuwse manuscripten. Op basis van een breed scala van voorbeelden worden de voornaamste drijfveren achter het middeleeuwse boekontwerp voorgesteld: de wensen van de lezer, de achtergrond van de kopiist, en de wijze waarop het manuscript zou worden gebruikt. Deze mix van invloeden bepaalden hoe het boek er uiteindelijk uit zou zien.
Bram Rutgers van der Loeff Ds Abraham Rutgers van der Loeff (1808 Spaarnwoude – 1885 Leiden): met een dagboek op de grens. Over dominee Abraham Rutgers van der Loeff:

– tussen rationalisme en christendom: open voor     spiritisme, tussen wonder en experiment; zijn intrededienst in de Leidse Pieterskerk moest onder politiebescherming;

– tussen armoede en gegoede burgerij: mede-oprichter van o.a. Kweekschool voor Zeevaart voor haveloze / kansloze Leidse jongens;

– tussen diligence en trein: veel-reiziger;

– tussen preekstoel en koningshuis: preekte herhaaldelijk bij militaire herdenkingen in aanwezigheid van de Koning, kreeg na de Tiendaagse Veldtocht de militaire Willemsorde.

Wat kan zijn dagboek en nalatenschap het nageslacht leren?

(zie: www.rutgersvanderloeff.nl)

Claudia Vandepoel

eigenaar De Historische Keuken

Gerrit Bloothooft

docent/onderzoeker Universiteit Utrecht, Onderzoeksinstituut voor Taal en Spraak

Namen: echte varianten en fouten Er zijn in de website van Wie-was-wie meer dan 500.000 verschillende familienamen en meer dan 200.000 voornamen opgenomen. Maar zoveel verschillende families zijn er helemaal niet in Nederland. Er wordt besproken hoe we kunnen weten wanneer verschillende namen toch dezelfde persoon aanduiden. Zo leren we welke voornamen en familienamen variant van elkaar zijn (door leesfout, typefout, vertaling enzovoort) en hoeveel namen er echt verschillend zijn. Dat zijn er niet meer dan enkele tienduizenden.
Nies Huijsmans

docent Leiden Institute of advanced computer science (LIACS), Universiteit Leiden

Spatio-Temporeel linken van BS-akten van een individu dat gekarakteriseerd wordt door het triplet Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats met resultaten voor een Ground-truth testset. – rol spatiotemporele data en toevoegingen – vergelijking zoeken op naam-paar en op geslacht, geb datum, geb.plaats ingang – opschonen en aanvullen digitale BS akten – kans op vinden digitale versie (verkregen door vergelijking met fotografen levenslopen 1530 stuks)
Kees Mandemakers

senior onderzoeker Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en bijzonder hoogleraar Grote Historische Databestanden Erasmus School of History, Communication and Culture

Het LINKS project. Hoe kan de wetenschap gebruik maken van de gegevens van WieWasWie?

Beschrijving van het project, relatie met andere vergelijkbare projecten Gebruik van de resultaten in wetenschappelijk onderzoek.

Arti Ponsen

medewerker Universiteit Leiden

Voorouders tussen de puinhopen – Leidenaars en hun buskruitramp Op 12 januari 1807 explodeerde een vrachtschip vol buskruit middenin de Leidse binnenstad. Een complete woonwijk werd weggevaagd. Er vielen circa 160 doden en 2000 gewonden. Dit ‘Fataal Evenement’ heeft sporen nagelaten in archieven en literatuur. Daar kunnen genealogen hun voordeel mee doen.