Frans Angevaare winnaar Nederlandse Prijs voor Genealogie 2014-2015

Tijdens het druk bezochte Famillement in Utrecht werd de Nederlandse Prijs voor Genealogie 2014-2015 door de voorzitter van de jury Léon van der Hoeven uitgereikt aan Frans Angevaare voor diens in 2014 verschenen werk ´Rechtsprekers en Schuinsmarcheerders. De geschiedenis van het geslacht Van Noordwijk en Van de Boekhorst´. Het in eigen beheer uitgegeven boek gaat zeer uitvoering in op de wettelijke en niet-wettelijke leden van dit adellijke geslacht, dat zijn bakermat heeft in Noordwijk. Het telt bijna 600 pagina’s.

De Nederlandse Prijs voor Genealogie werd nu voor de negende maal uitgereikt.

De prijs is ingesteld door de gelijknamige stichting om de kwaliteit en innovatie van genealogisch en familiehistorisch onderzoek te bevorderen. Het is een landelijke prijs die eens per twee jaar wordt uitgereikt. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 250,-.

Het bestuur van de Stichting heeft besloten in de toekomst ook digitale publicaties als websites en blogspots in aanmerking te laten komen voor de prijs.

De jury bestaat uit B. van Dooren, L.M. van der Hoeven en T. Hokken.

K_1080844-W

Foto door C.C.H. Kayser