Lustrumbijeenkomst | 140 jaar KNGGW | 25 november 2023

Op 25 november a.s. vindt een feestelijke bijeenkomst plaats ter gelegenheid van onze 28e lustrumviering waarbij de publicatie (in vier banden) Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten van ons lid dr. Bas Dudok van Heel centraal zal staan. Dit grootse werk verschijnt in fysieke vorm begin 2024 maar zal bij onze 28e lustrumviering symbolisch gepresenteerd worden.

Het volledige programma vindt plaats in de Koningszaal van De Bazel aan de Vijzelstraat 32 te Amsterdam. Het middagprogramma start om 14.30 uur en eindigt – met een borrel – om 18.00 uur. Het programma bestaat uit onder meer lezingen, een presentatie en een collegetour. Uiteraard is de schrijver van de publicatie van de partij. In de avond is er voor leden een Indisch buffet.

Alle leden van het Genootschap, afgevaardigden van enkele instellingen, waaronder donateurs, alsook direct betrokkenen bij de totstandkoming van deze publicatie hebben een uitnodiging van het bestuur ontvangen. Aanmelden is mogelijk via de secretaris tot uiterlijk 19 november a.s.