Najaarsbijeenkomst te Schoonhoven

Het bestuur nodigt de leden en eventuele introducés graag uit voor de Najaarsbijeenkomst op zaterdag 9 november aanstaande in het Zilvermuseum, Kazerneplein 4 in Schoonhoven. Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.

Programma
11.45 Ontvangst en ‘walking’ lunch
12.45 Algemene Ledenvergadering
De agenda en andere stukken staan vanaf 25 oktober op het Ledendeel van onze website. Als u ingelogd bent kunt u een en ander bekijken.
14.15 Inleiding door Janjaap Luijt
Historisch onderzoeker en redacteur en historisch correspondent van Het Utrechts Archief, over de familiegeschiedenis van de families Begeer en Van Kempen gedurende de verschillende generaties.
Korte pauze
15.15 Rondleiding door het Zilvermuseum
Onder meer met een bezoek aan de tentoonstelling
Dynasty – Glinster & Glamour over het wel en wee van de zilverfabrieken van Van Kempen en Begeer.
16.00 Borrel

Aanmelden
Graag uiterlijk 30 oktober a.s. aanmelden via secretaris@knggw.nl. Naam en naam van eventuele introducé(s) vermelden en aangeven of u wel of niet deelneemt aan de lunch en het middagprogramma.

Kosten
De kosten voor de Najaarsbijeenkomst bedragen € 17,50 per persoon. Graag voor 2 november a.s. het bedrag overmaken op: NL25 INGB 0000 0209 10 t.n.v. KNGGW te Bilthoven o.v.v. Schoonhoven 2019. Aan het bezoeken van de ALV zijn geen kosten verbonden. Toegang tot het museum is gratis voor houders van een Museumjaarkaart en/of Rembrandtkaart. Anders is de toegangsprijs € 9,50 per persoon.