Nederlands Adelsrecht. Deel XIX van Werken van het Genootschap

Op 5 december 2012 verschijnt deel XIX in de reeks Werken van het KNGGW, getiteld ‘Nederlands adelsrecht. Wettelijke adeldom als historisch gegroeid instituut’.

De laatste tijd staat de Nederlandse adel weer volop in de belangstelling. Niet alleen vanuit historisch-sociologische hoek, maar ook vanuit de groep zelf die zich in verenigingsverband door middel van interviews manifesteert. Wat tot op heden ontbrak was een juridische benadering, die in historisch verband aangeeft welke rechten en plichten de Nederlandse adel had en in mindere mate nog steeds heeft.

Op 5 december 2012 promoveert mr. Egbert Wolleswinkel, in het dagelijks leven secretaris van de Hoge Raad van Adel, bij prof.dr. Gerard-René de Groot, hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht te Maastricht, Hasselt en Aruba, aan de Universiteit Maastricht op het Nederlandse adelsrecht. Hij beschrijft chronologisch en op basis van veel niet eerder geraadpleegd archiefmateriaal het ontstaan en de toepassing van adelsrecht in Nederland.

Het geïllustreerde standaardwerk (320 blz., genaaid gebonden in blauwe balacronband) verschijnt als deel XIX in de serie Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde en tevens als deel XI in de serie Adelsgeschiedenis.

Het kan nu reeds worden besteld via de website van het Genootschap voor de prijs van €20 voor leden en €25 voor niet-leden. Op of na 5 december kan de bestelling worden afgehaald of met betaling van portokosten (pakketpost) worden toegestuurd.