Nieuwe uitgave: Geloven verplicht

Op 7 december aanstaande verschijnt als deel 24 in de serie Werken van het Genootschap het boek Geloven verplicht. Een elite-onderzoek naar ridderlijke orden in het Koninkrijk der Nederlanden (1965-2015). De auteur van dit werk, onze oud-voorzitter jhr.ing. T.J. Versélewel de Witt Hamer, hoopt op dit onderwerp te promoveren op 7 december a.s., om 16.15 uur in het Academiegebouw van de Universiteit Groningen.

Ridderlijke orden spreken al eeuwen tot de verbeelding en waren eerder onderwerp van historisch onderzoek. Deze eens machtige organisaties, die tijdens de kruistochten streden tegen de overheersing van het Heilige Land door de moslims, bestaan nog altijd. Toch trekken deze ridders en dames nu niet meer letterlijk ten strijde tegen de ongelovigen; wel zetten zij zich in voor behoud van (christelijk) geloof en caritas. Liefst houden zij zich op de achtergrond en doen hun werk in stilte. Dat roept een sfeer van geheimzinnigheid op.

Geloven verplicht gaat over deze van oudsher adellijke orden, maar ook over nieuwe orden. De laatsten kwamen vanaf het midden van de twintigste eeuw op. Hun leden hoefden niet langer van adel te zijn. In dit boek komen ridderlijke orden en hun leden, hun netwerken, hun positie in de samenleving, hun positie ten opzichte van elkaar, hun goede werken en hun strategieën om te blijven voortbestaan uitvoerig aan de orde. In deze op een proefschriftonderzoek gebaseerde studie worden de orden vooral vanuit sociologische en antropologische perspectieven benaderd.

Het boek is te bestellen in de webwinkel voor €25 (excl. verzendkosten).