Nieuwe werken: Genealogica et Heraldica en Genealogie van de familie Teding van Berkhout

Deze maand zijn twee nieuwe publicaties verschenen in de serie Werken van het Genootschap.

Beide publicaties zijn te bestellen via deze site.

J.T. Anema e.a. (red.), Genealogica et Heraldica, Grenzen in genealogie en heraldiek, Handelingen van het XXXe Internationale Congres der Genealogische en Heraldische wetenschappen gehouden te Maastricht 24-28 september 2012.
Prijs € 30,– exclusief verzendkosten.

Tijdens het XXXIe congres te Oslo, dat gehouden werd van 13 tot 17 augustus 2014, werd de bundel met handelingen van het congres van 2012 gepresenteerd. Het bevat een uitvoerig verslag van het congres en het programma alsmede de uitgewerkte lezingen (Engels, Frans en Duits) van een groot aantal der sprekers op het congres, Deze uitgave is mogelijk gemaakt door subsidies van de Stichting De Nederlandse Leeuw en de Stichting de Moffarts te Lummen (B.). De bundel verscheen als deel XX van de Werken van het Genootschap en zal in september aan de deelnemers van het congres toegezonden worden.

Portret van Cornelia Teding van Berkhout (1614-1680) door Michiel Jansz van Mierevelt, 1640

Portret van Cornelia Teding van Berkhout (1614-1680) door Michiel Jansz van Mierevelt, 1640

Henrick S. van Lennep, Genealogie van de familie Teding van Berkhout, Schoorl/’s-Gravenhage, 2014
Prijs € 21,–, exclusief verzendkosten.

Deze maand is als deel XXI van de werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde verschenen de Genealogie van de familie Teding van Berkhout samengesteld en geschreven door Henrick S. van Lennep. De uitgave vindt mede plaats door de Teding van Berkhout-Stichting.

De genealogie begint met de koopman Pieter Jansz. Berckhout, die tussen 1531 en 1557 dertien keer burgemeester van Hoorn was. Daarna volgen 16 generaties van de familie Teding van Berkhout; in totaal 336 als (Teding van) Berkhout geboren personen. Ook de kinderen van de vrouwen die als Teding van Berkhout zijn geboren zijn uitvoerig opgenomen. Iedereen die een moeder heeft met de naam Teding van Berkhout kan nu makkelijk zijn plaats in de genealogie Teding van Berkhout vinden.

Het boek is geïllustreerd met -voor een deel in kleur- 146 afbeeldingen. Inzicht in de familiestructuur wordt duidelijker gemaakt met veertien schema’s.

Na de inhoud en een inleiding begint het boek met de volgende algemene hoofdstukken:
– De verheffing in de Nederlandse adel
– Het wapen
– De portretten
– Het archief
– Het dorp Berkhout
– De oudste stamvader

In het boek zijn voorts 18 korte biografische schetsen en beschrijvingen van plaatsen en huizen etc. opgenomen, zoals o.a.:
– Korte geschiedenis van Hoorn
– De familie Tedingh
– Monnickendam in de 16e en 17e eeuw
– De buitenplaats Pasgeld
– De patriot Mr. Willem Hendrik
– Huis Hoenlo
– De suikerfabriek Tjomal
– Bloemendaalse buitenplaatsen

Het boek wordt afgesloten met een lijst van de portretten van leden van de familie Teding van Berkhout, een index op voornaam (van leden van de familie Teding van Berkhout) en een index op achternaam. Het boek heeft een formaat van 16 x 24 cm., 220 pagina’s, genaaid gebonden en een stofomslag in kleur.