Nieuwjaarsbijeenkomst in het Nationaal Archief te ‘s-Gravenhage, vrijdag 15 januari 2016

Het bestuur van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde nodigt de leden graag uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 15 januari 2016 om 16.00 uur in de Mullerzaal van het Nationaal Archief, Prins Willem-Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag (www.nationaalarchief.nl).

In de bijeenkomst zal de aandacht vooral gevestigd worden op de collectie (familie)archieven van zowel het Nationaal Archief als van ons Genootschap. Na het welkomstwoord door de voorzitter, zullen drs. Astrid Hertog en dr. Paul Brood, beiden werkzaam bij het Nationaal Archief, ons het een en ander vertellen en laten zien over de betekenis van familiearchieven. Een aantal sprekende voorbeelden zal worden gepresenteerd. Daarnaast is er gelegenheid voor een rondleiding door de tentoonstelling 24 uur met Willem, waar ook diverse voorbeelden van interessante familiestukken worden getoond.
Het Genootschap richt een mini-tentoonstelling in rond enkele interessante onderdelen uit de eigen collecties.

In de foyer van het Nationaal Archief is er, tussen de bedrijven door, ruime gelegenheid om met elkaar het glas op het nieuwe jaar te heffen. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 18.30 uur.

Het aantal deelnemers aan deze bijeenkomst is beperkt en na opgave zult u een bevestiging ontvangen.

De kosten van deelname zijn EUR 10,- per persoon, graag vooraf te voldoen door het bedrag over te maken op NL25INGB0000020910 t.n.v. KNGGW te Bilthoven o.v.v. Nieuwjaarsbijeenkomst 2016. Leden die in het bezit zijn van een museumjaarkaart worden verzocht deze mee te nemen.

U wordt vriendelijk verzocht zich uiterlijk zondag 10 januari 2016 aan te melden, liefst per e-mail aan de secretaris of door telefonische opgave bij de secretaris (tel. 06-1088 1759).

Het bestuur zal uw aanwezigheid op prijs stellen.