Nieuwjaarsbijeenkomst in Huis te Vogelenzang

Het bestuur nodigt leden en eventuele introducés van harte uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 17 januari a.s. in Huis te Vogelenzang, Bekslaan 14 in Vogelenzang. Een unieke locatie waar wij als leden van het
Genootschap bij hoge uitzondering welkom zijn. De bijeenkomst begint om 17.00 uur en eindigt rond 19.00 uur.
Na de ontvangst zal Martin Bunnik, auteur van het boek Landgoed Huis te Vogelenzang en de familie Barnaart, een rondleiding door een deel van het huis verzorgen. Aansluitend heffen we het glas op het nieuwe jaar.

Aanmelden en kosten
Graag uiterlijk 3 januari a.s. aantal personen en namen doorgeven via secretaris@knggw.nl. De ruimte is beperkt; maximaal 60 personen. De locatie is helaas minder geschikt voor minder-validen. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van betaling. De kosten voor toegang tot het huis, rondleiding en aangeklede borrel bedragen € 25 per persoon. Het bedrag overmaken op: NL25 INGB 0000 0209 10 t.n.v. KNGGW o.v.v. Nieuwjaarsbijeenkomst 2020.