Nieuwjaarsbijeenkomst in Museum Van Loon te Amsterdam, vrijdag 16 januari 2015

De familie van Jan van Loon (1725-1792), door Adriaan de Lelie, 1786 en 1797, doek 65 x 80 cm. (collectie Museum van Loon, Amsterdam).

De familie van Jan van Loon (1725-1792), door Adriaan de Lelie, 1786 en 1797, doek 65 x 80
cm. (collectie Museum van Loon, Amsterdam).


Het bestuur van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde nodigt de leden met veel genoegen uit voor een nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 16 januari 2015 om 16.00 uur in Museum Van Loon, Keizersgracht 672, 1017 ET Amsterdam (www.museumvanloon.nl) waar tot en met 19 januari de tentoonstelling Adriaan de Lelie 1755-1820. Het achttiende-eeuwse familieportret te zien is.

De deelnemers aan de bijeenkomst zullen een rondleiding krijgen langs deze tentoonstelling, waarbij aan enkele bijzondere stukken speciale aandacht zal worden gegeven. Daarnaast zal ons medelid Niki Renkema ons meenemen langs enkele stukken in de portretgalerij van de familie Van Loon en spreken over geschilderde heraldiek in Amsterdam in de vroegmoderne tijd.

Het programma begint om 16.00 uur en zal rond 18.00 uur afgelopen zijn. Na de rondleidingen is er gelegenheid om in het museum met elkaar het glas op het nieuwe jaar te heffen. De kosten van deelname bedragen € 10,– per persoon, ter plaatse te voldoen, plus de entree van het museum. Wij verzoeken de deelnemers hun museumjaarkaart of andere kortingskaart mee te nemen.

U kunt zich tot uiterlijk zondag 11 januari 2015 voor de bijeenkomst aanmelden: per e-mail aan secretaris@knggw.nl, of telefonisch bij de secretaris (tel. 06-1088 1759). Het aantal deelnemers is beperkt en daarom verzoekt het bestuur u zich zo spoedig mogelijk op te geven. Na zondag 11 januari 2015 wordt uw deelname bevestigd.