Nieuwjaarsbijeenkomst in Frans Halsmuseum te Haarlem

UITNODIGING

Het bestuur van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde nodigt de leden en hun introducés met veel genoegen uit voor een nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 13 januari 2014 om 15.00 uur in het

Frans Hals Museum, Groot Heiligland 62, 2011 ES Haarlem

(www.franshalsmuseum.nl)

Dr. M.J. Bok zal eerst met een korte presentatie in het Frans Hals Atelier de volgende publicatie van de hand van dr. S.A.C. Dudok van Heel en hemzelf inleiden:

‘Frans Halsen’ aan de muur

Omgang met familieportretten in Haarlem:

Voocht – Olycan – Van der Meer

Vervolgens worden in het museum enkele in de publicatie besproken schilderijen bezocht en nader toegelicht. Daarna is er gelegenheid om in het museumcafé met elkaar het glas op het nieuwe jaar te heffen.

Het programma begint om 15.00 uur en zal om 18.00 uur afgelopen zijn.

De kosten van deelname bedragen € 10,- per persoon, ter plaatse te voldoen. De entree van het museum is gratis (graag museumjaarkaart of vergelijkbare kortingspas meenemen).

U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 10 januari 2014 voor de bijeenkomst aan te melden: <> via de website van het genootschap, of door een schriftelijk bericht aan de secretaris, Postbus 85630, 2508 CH ‘s-Gravenhage.