Nieuwjaarsbijeenkomst vrijdag 19 januari 2018 te Amerongen

Het bestuur van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW) nodigt de leden en hun introducés graag uit voor de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 19 januari 2018 om 15:30 uur op Kasteel Amerongen, Drostestraat 20, 3958 BK Amerongen (kasteelamerongen.nl).

Programma:

  • Vanaf 15.30 uur: ontvangst met koffie in het Poortgebouw van het Huis (kasteel).
  • 16:00 -17:00: rondleiding in het Huis. De rondleiding  zal in drie groepen plaatsvinden en duurt ongeveer een uur per groep.
  • 17:00-17:15: Korte presentatie door Lodewijk Gerretsen, conservator Kasteel Amerongen. Hij zal vooral ingaan op de heraldische en genealogische aspecten van portretten en andere voorwerpen in het huis.
  • 17:15-18:30 uur: gezamenlijke borrel in het nabij gelegen Poortgebouw.

Sinds het einde van de dertiende eeuw is de huidige locatie van het kasteel in de uiterwaarden van de Nederrijn bewoond geweest. In de loop der eeuwen werd dit “ Huys” uitgebreid van verdedigbare woontoren tot een kasteel met torens. Het kasteel werd in die vroege jaren meerdere malen verwoest en weer herbouwd. In 1557 wordt het Huys verkocht aan Godert van Reede van Saesveld. In het midden van de 17e eeuw kwam Kasteel Amerongen in bezit van Godard Adriaan van Reede. In 1673 wordt het kasteel door de Franse troepen van Lodewijk XIV platgebrand.  Op de oude fundamenten is vervolgens een huis in Hollands classicistische stijl gebouwd. Begin 18e eeuw werd het kasteel door Henriëtte Gravin van Nassau Zuylestein van binnen geheel naar de eisen van die tijd aangekleed.   Wanneer in 1795 het Franse leger de Nederlanden binnenvalt vertrekt de Oranje gezinde familie van Reede samen met stadhouder Willem V naar Engeland.     Tegen het einde van de negentiende eeuw gaat het bezit van de familie Van Reede over naar de familie van Aldenburg Bentinck. Vanaf toen werd het kasteel permanent bewoond. Na de Eerste wereld oorlog verleent Godert graaf van Aldenburg Bentinck onderdak aan de gevluchte Duitse Keizer Wilhelm II. Hij blijft anderhalf jaar op het kasteel en ondertekent hier zijn troonafstand. Graaf van Aldenburg Bentinck sterft in 1940. Zijn erfgenamen bezaten Kasteel Amerongen tot 1976 als onverdeelde boedel en verkopen in 1977 het kasteel aan de Stichting Utrechtse Kastelen die het in 1982 overdraagt aan de Stichting Kasteel Amerongen. Een achterkleindochter van de laatste graaf Van Aldenburg Bentinck bewoont nog altijd een klein deel van het huis.  Kasteel en interieur is nog prachtig intact. Er staan bijzonder fraaie meubels en de kasten zijn gevuld met porselein, zilver en damast. Midden 18e eeuw is de inventaris verrijkt met muziek instrumenten en boeken.

Kosten: Euro 12,50 per persoon. Graag dit bedrag uiterlijk 10 januari 2017 overmaken op bankrekening NL25INGB0000020910 ten name van KNGGW te Bilthoven onder vermelding van “Nieuwjaarsbijeenkomst”.

introducés zijn van harte welkom. Opgave (inclusief naam van eventuele introducé) per e-mail bij de secretaris, Robbert Jan van der Maal (secretaris@knggw.nl).  Deze nieuwjaarsbijeenkomst is niet alleen voor KNGGW leden en hun introducés maar ook voor de relaties van het KNGGW. Deze zullen separaat worden uitgenodigd.

Door de langere loopafstand van ingang/Poortgebouw naar het kasteel als ook de vele trappen en op- en afstappen in het kasteel is de rondleiding minder geschikt voor minder validen.

Wij hopen u allen op vrijdagmiddag 19 januari in Amerongen te verwelkomen en met u het glas te mogen heffen op het nieuwe jaar. Het bestuur zal uw aanwezigheid zeer op prijs stellen.

OPENBAAR VERVOER

Vanaf het NS station Driebergen-Zeist is het huis te bereiken met Syntus buslijn 50 (halte dorp Amerongen).

PARKEREN

Parkeren op het parkeerterrein net buiten de toegangspoorten (Drostestaat/Gasthuisstraat).