Oproep themanummer 2012 van de Nederlandsche Leeuw: Historische buitenplaatsen en familiegeschiedenis

Buitenplaats Frankendael, Amsterdam

Buitenplaats Frankendael, Amsterdam

De redactie nodigt de leden van het Genootschap hierbij uit een bijdrage te leveren aan het themanummer van De Nederlandsche Leeuw getiteld ‘Historische buitenplaatsen en familiegeschiedenis’, dat in juni 2012 zal verschijnen.

Het jaar 2012 is door een groot aantal culturele organisaties, erfgoedinstellingen en overheden uitgeroepen tot themajaar voor de historische buitenplaatsen. Doel daarvan is het onder de aandacht van een breed publiek brengen van de historische buitenplaatsen, ten einde de draagkracht voor het behoud en beheer van dit erfgoed te vergroten. Met het oog hierop organiseert de Stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012 een groot aantal evenementen, waaronder een symposium en de uitgave van een boek over de betekenis van historische buitenplaatsen in ons nationale landschap.

De redactie van De Nederlandsche Leeuw wil graag met een speciaal nummer van De Nederlandsche Leeuw bij het themajaar aansluiten. Als invalshoek is gekozen voor de eigenaren en bewoners van historische buitenplaatsen, wat de titel van het themanummer verklaart. Gelet op de verschijningsdatum (tweede helft juni) ontvangt de redactie kopij voor dit nummer liefst uiterlijk 15 maart 2012.

De redactie plaatst graag artikelen waarin bijvoorbeeld wordt gekeken naar de wijze waarop families hun bezit hebben verworven, beheerd, verfraaid, uitgebreid en aan volgende generaties hebben doorgegeven en de mate waarin het familiebezit heeft bijgedragen aan de familie-identiteit en het familiebewustzijn. Daarnaast kan bijvoorbeeld aandacht worden geschonken aan het feit dat buitenplaatsen in veel gevallen een verzamelplaats werden van soms indrukwekkende particuliere kunstcollecties en aan de rol die buitenplaatsen in het leven van de huidige generaties spelen. Een belangrijk aspect wordt gevormd door het personeel en de pachters, waarbij zaken spelen als werving, sociale achtergrond, dagelijkse omgang en andere, al dan niet sociaal wenselijke, contacten. Verder zijn natuurlijk ook artikelen welkom waarin een bijzondere eigenaar centraal staat en de rol die de buitenplaats in diens leven heeft gespeeld een rode draad vormt. Naast bijdragen zijn suggesties natuurlijk ook van harte welkom.

U kunt de redactie mailen (redactie@knggw.nl) of bellen met Roel de Neve (wnd. hoofdredacteur) (070-3214228).