Presentatie van de gerestaureerde wapenborden van de Ridders van het Gulden Vlies in de Grote Kerk in Den Haag

106720867Op donderdagmiddag 6 november aanstaande om 16.00 uur zullen in de Grote Kerk te Den Haag de gerestaureerde wapenborden van de Ridders van het Gulden Vlies gepresenteerd worden. De restauratie was een omvangrijk project, waarbij internationale conservatoren en restaurateurs van onder meer het Rijksmuseum betrokken waren. Het project heeft meer dan drie jaar in beslag genomen en is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Mondriaan Fonds.

De vijfendertig wapenborden verwijzen naar de bijeenkomst van de ridders van de Orde van het Gulden Vlies, in 1456 in Den Haag. Deze ridderorde werd in 1430 opgericht door Philips de Goede, hertog van Bourgondië, om de adel te binden aan de vorst en om een hechte band te smeden tussen de dertig meest vooraanstaande edelen in het Bourgondische rijk. Hiertoe werd regelmatig een vergadering belegd, een ‘kapittel’. Deze kapittels vonden plaats in wisselende steden.

Tijdens deze bijeenkomsten werden de politieke situatie en andere rijks kwesties besproken, het beleid, en zaken die individuele ridders van het Gulden Vlies betroffen. Overledenen werden herdacht, wangedrag en misdaden bestraft en positieve inbreng voor het landsbelang werd geprezen. Dit gebeurde telkens met veel ceremonieel machtsvertoon en kerkelijke plechtigheden. Er werd vergaderd in het koor van de belangrijkste stadskerk, dat voor zo’n kapittel speciaal werd ingericht. De bijeenkomst duurde een dag of tien. De wapenschilden van alle Vliesridders werden in het koorgestoelte aangebracht zodat iedereen een eigen zitplaats had. Er zijn maar zeven collecties van deze wapenborden bewaard gebleven, waaronder in Barcelona, Antwerpen en Den Haag.

De Haagse wapenborden zijn bij een brand in 1539 verloren gegaan, maar snel daarna gereproduceerd. Onlangs zijn de wapenborden officieel aangewezen als ‘beschermd voorwerp in het kader van de wet tot behoud van cultuurbezit’.

De Stichting Grote Kerk Den Haag nodigt de leden van het Genootschap uit om bij de presentatie op 6 november aanwezig te zijn. Het programma begint om 16.00 uur (15:45 uur verzamelen bij de ingang aan de zijkant van de kerk aan het Kerkplein tegenover kantoorboekhandel Berlage) en zal rond 18.00 uur afgelopen zijn.

Voor het bijwonen van de bijeenkomst wordt een bijdrage van € 10,– gevraagd, ter plaatse te voldoen bij een bestuurslid.

Het programma luidt:

16:00 uur inloop en ontvangst met koffie en thee

16:30 uur welkom door directeur Grote Kerk

16:35 uur toelichting op Ridderorde van het Gulden Vlies door Prof. Dr. A.M. Koldeweij

16:45 uur toelichting op historisch onderzoek door Drs. M. Kruip

16:55 uur toelichting op restauratie wapenborden door G.R. Fife BSc (Hons) PGDip Cons

17:05 uur inleiding op mobiele website door ZCENE

17:15 uur vertoning video restauratie

17:25 uur receptie

U kunt zich tot uiterlijk 5 november a.s. voor de bijeenkomst aanmelden: per e-mail aan secretaris@knggw.nl, of per telefoon: 06-1088 1759. Voor verdere informatie over de Grote Kerk, zie  www.grotekerkdenhaag.nl.