Eerste kwartaalblad verschijnt begin mei 2018

Het eerste kwartaalnummer zal met een kleine vertraging begin mei verschijnen. Dit nummer bevat de volgende bijdragen:

  • Henri J.J. Vermeulen, Mitsen en Maren bij twee grafstenen De Cock
  • B.P. Tuin, De Hollandse herkomst van zeepzieder Jan Jansen de Olde en de familie Quintus te Groningen
  • Boudewijn P.F. Huenges Wajer en Theo A.J.W. Wajer, De familie Welman op de Banda-eilanden
  • Ronald A. van der Spiegel, Een vreemde oorkonde
  • Aanvullingen en verbeteringen