Stukken online najaars ALV op Ledendeel

Vanwege de extra coronamaatregelen heeft het bestuur besloten de fysieke ALV niet door te laten gaan, maar de ALV wel online plaats te laten vinden op zaterdag 14 november a.s. van 13.00 – 14.30 uur. Via de mail zijn de leden daar uitgebreid over geïnformeerd. Een aangepaste agenda is samen met andere stukken in te zien op het Ledendeel (inloggen).