Vierde editie van De Nederlandsche Leeuw 2013 (jaargang 130)

In december verschijnt een nieuwe Leeuw met onder andere artikelen over het geslacht Van Apeldoorn, Nederlandse papierknipkunst rond 1700 en de titel van Godfried ‘van Henegouwen’ (circa 960).

Jaargang CXXX, nummer 4 (december 2013)

Het geslacht Van Apeldoorn
Evert de Jonge

Konststuckjes van snyden
Joke en Jan Peter Verhave

Godfried ‘van Henegouwen’ (circa 960), geen hertog, wel graaf?
Henk Verdonk (†) en Bas Aarts

Wilhelm Moritz von Schmidt
Johan Seekles