Volgende editie van De Nederlandsche Leeuw verschijnt begin april

Met een kleine vertraging zal begin april een nieuwe Leeuw verschijnen met onder andere artikelen over een heraldische kwartierstaat van het echtpaar Elbert van Isendoorn à Blois (1601-1680) en zijn eerste vrouw Hedwig Maria van Essen (overl. 1646) op kasteel Cannenburch bij Vaassen, en de ‘familieboom van Andryes Jacobs. ons overgrootvader’ in het archief van het Kapittel  van Sint Marie te Utrecht.

Jaargang CXXXIII, nummer 1 (maart 2016)

omslag DNL 2016_1 voor websiteCannenburch. Een illuster huwelijk Van Isendoorn-Van Essen. Huizen op een kwartierstaat
A.J. Mensema

De familieboom van ‘Andryes Jacobs ons overgrootvader’ (van Cootwijck, van Doorn, van Leeuwen, van Praet) Deel 1 Een briefje in de papieren van Mr. Johan van Cootwijck te Utrecht. 
Denis Verhoef

Aanvullingen en verbeteringen

Vragen en antwoorden