Volgende editie De Nederlandsche Leeuw verschijnt in september

Eind september verschijnt een nieuwe Leeuw met onder andere nadere beschouwingen over het geslacht Van Cuijck van Meteren en een patriciërsgeslacht Van Vloten te Utrecht (stammend uit het radenmakersgeslacht Van der Hoeff).

Jaargang CXXXI, nummer 3 (september 2014)

In revisie. Nadere beschouwingen over het geslacht Van Cuijck van Meteren
Léon van der Hoeven

Een patriciërsgeslacht Van Vloten te Utrecht (stammend uit het radenmakersgeslacht Van der Hoeff)
Denis Verhoef

De kokosnootbokaal op kasteel Cannenburch
Willy Smit-Buit

De familiepenning van Pieter Volmer en Antje Greving: een gemiste kans
Marcel Kremer