Voorjaars ALV en symposium DNA-lab op 10 juni a.s.

De voorjaarsbijeenkomst vindt plaats op 10 juni 2023 bij het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis te Den Haag. Het programma bestaat uit de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering en een Symposium dat het KNGGW samen met het CBG organiseert. Het symposium – DNL-lab geheten – is voor zowel leden als niet-leden toegankelijk. Het symposium wordt voorafgegaan door de Genealogisch DNA Informatiemarkt. Het symposium wordt met de Rob van Drie-lezing geopend. Het programma daarna bestaat uit vier presentaties die aansluiten op de inhoud van het 2023-themanummer van De Nederlandsche Leeuw. Aanmelden is voor alle programmaonderdelen verplicht.

Programma

10.00 | Ontvangst met koffie en thee

10.30 | Algemene Ledenvergadering

12.00 | Lunch voor leden die zich hiervoor hebben opgegeven (tevens bestaat dan de mogelijkheid de DNA-informatiemarkt te bezoeken)

12.45 | Start symposium
Naast de Rob van Drie-lezing zullen vier sprekers een presentatie houden. Tijdens de pauze is er nogmaals een mogelijkheid om de DNA Informatiemarkt te bezoeken.
(De precieze programmering wordt nader bekend gemaakt).

17.00 | Afronding en sluiting, gevolgd door een borrel bij MingleMush voor degenen die zich hebben opgeven (op eigen kosten).

18.30 | Einde

Adres: Prins Willem Alexanderhof 22, Den Haag.
Leden hebben een uitnodiging ontvangen met verdere details over aanmelden en kosten.