Werkbezoek votiefstuk familie Van der Lindt

Op de tentoonstelling Werk, bid & bewonder in het Dordrechts Museum ter herdenking van de Synode van Dordrecht in 1618, hangt een voor genealogen en heraldici bijzonder kunstwerk. Het is een groepsportret van de Dordrechtse familie Van der Lindt (Van der Linden). Het is een votiefstuk, waarop meerdere generaties van de familie geknield zitten voor een tafel met monstrans met daarin een reliek.

Omdat er nog zo weinig bekend is over dit schilderij en de familie Van der Lindt wil het Genootschap dit stuk graag met enkele leden nader bestuderen. Hiertoe is een bezoek aan de tentoonstelling vastgelegd op 25 april 2019. Het uiteindelijke doel is de verzamelde kennis in een artikel in de Leeuw vast te leggen. Op deze manier kan het Genootschap een relevante bijdrage leveren aan de museumwereld. Het ook een taak van het Genootschap, omdat duidelijk is dat historici en kunsthistorici dit schilderij niet kunnen duiden zónder kennis van genealogie en heraldiek.

Wij willen op de genoemde datum met een groep Leeuw-leden een bezoek brengen aan het museum. Het zal dan om 10 tot 15 personen gaan. Omdat het echt om een inhoudelijk onderzoekswerkbezoek gaat zoeken wij naar personen met kennis op (kunst)historisch-, genealogisch en heraldisch gebied. Wij vragen om leden die zich zo goed mogelijk willen voorbereiden (voor degelijke basisinformatie wordt gezorgd) en die de handen uit de mouwen willen steken. Het is de bedoeling dat over het eindproduct wetenschappelijk verantwoord in De Leeuw gepubliceerd wordt. Dit eindproduct zal uit meerdere onderdelen bestaan. Wij willen in ieder geval komen tot: een (deel)genealogie van de familie Van der Lindt, de duiding van de opgevoerde familiewapens, een zo goed mogelijke beschrijving van de geschilderde personen en een antwoord op het ‘hoe en waarom’ van het kunststuk. De teamleiding vanuit het Genootschap zal bestaan uit Robbert Jan van der Maal en Hans Peijnenburg. Van Dordtse kant treden aan Jan Willem Nieuwold, archivaris Dordrechts archief, en Marianne Eekhout, conservator Dordrechts museum.

De bijeenkomst begint om 13.00 uur bij het Dordrechts museum en zal tot ongeveer 16.00 uur duren. Wij zijn te gast bij het museum. De kosten zijn daarom beperkt. Wel wordt gevraagd aan de leden die in het bezit zijn van een museumjaarkaart deze mee te nemen.

Reacties, met een korte motivatie, graag zenden naar: peijnenburg@knggw.nl