Copyrightverklaring

© Copyright KNGGW 1883 ‐ 2022. Alle rechten voorbehouden.

Tenzij anders vermeld berusten de rechten op alle elementen van deze website bij het KNGGW of zijn gelicenseerd aan het KNGGW. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door het KNGGW of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden geraadpleegd, gedownload en geprint, mits dit geschiedt voor persoonlijk, informatief en niet‐commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de tekst “© Copyright KNGGW” in elke copy aanwezig is, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Het KNGGW voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.