2 different Muschart heraldry collections

HomeForumsHeraldiek2 different Muschart heraldry collections

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
 • Author
  Posts
 • #3179 Reply
  Armando Framarini
  Guest

  I was told that South Africa’s Bureau of Heraldry contained the original Muschart heraldry collection. I sent several photocopies of cards from the Central Bureau of Genealogie’s Muschart heraldry collection on microfilm to South Africa. They did not recognize those cards I sent, or knew what the numbers and letters in the corner of the cards was Muscharts Indexing system! Can anyone explain wht there are 2 different collections? South Africa actually wondered if they received the entire collection, and the CBG was at a loss for words why they did not have these cards?

  #3180 Reply
  N.P.
  Guest

  Wat Muschart betreft heb ik wel een idee. Ik zou er misschien nooit meer aan gedacht hebben, maar als ik het mij goed herinner was er behalve de collectie Muschart op kaartjes, die van het CBG is, ook een manuscript van een boek dat hij van plan was uit te geven. Ik meen dat dit in handen is gekomen van C. Pama, die zich zoals je waarschijnlijk weet in Zuid Afrika heeft gevestigd en daar de autoriteit op het gebied van de heraldiek is geworden. Hij is inmiddels overleden en zijn collectie zal nu wel bij het in de mail vermelde bureau zijn.

  Het kan zijn dat er tussen Muschart en Pama nog een Nederlandse heraldicus als eigenaar van het manuscript geweest is, A.R. Kleyn of Damstra.

  Zover gekomen schoot mij te binnen dat daar handige naslagwerkjes voor zijn. In Pama’s Prismapocket Heraldiek (1958) noemt hij op p. 155 onder de verzamelingen van het CBG de bekende verzameling van Muschart en noemt deze op p. 157 van onschatbare waarde. In zijn vademecum Heraldiek en genealogie (1969) zegt hij over Muschart ‘zijn collecties zijn thans in het Centraal Bureau voor Genealogie’. De oplossing geeft Kits Nieuwenkamp in zijn Encyclopedie van de heraldiek (1961).Hij schrijft op p. 160 over Muschart: ‘Muschart, R.T., de belangrijkste Nederl.heraldicus van de 20e eeuw, beschikte over de grootste Ned. verzameling, uitsluitend Ned. heraldiek (ruim 150.000 fiches), na zijn overl. overgenomen door dr. A.R. Kleyn te Zeist, terwijl zijn fichescollectie het zgn. net exemplaar werd ondergebracht in de verzamelingen van het CBG.’ Op p. 131 schrijft hij in het lemma over Kleyn: ‘beschikt over de grootste Nederlandse verzameling wapens uit de collectie Muschart.’
  In Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 11 (1957), waarin het eerste overzicht van de verzamelingen staat, worden op p. 27 zowel de heraldische als de genealogische collectie Muschart vermeld.

  In Jaarboek CBG 1 (1947) p. 9 schrijft Van Beresteyn: ‘Wat de afdeeling Heraldiek betreft, de Stichting heeft met den heer Muschart een regeling getroffen, waardoor zijn collectie ter beschikking komt van de Stichting als de heer Muschart te eeniger tijd zijn werk niet meer wenscht voort te zetten. Wij zijn verheugd, dat de heer Muschart vol energie en toewijding zijn unieke verzameling blijft verzorgen en uitbreiden. Voor inlichtingen kan men zich tot ons Bureau wenden.”
  Muschart overleed in 1955. In het jaarverslag 1955, in Jaarboek 10 (1956) staat (p. 7) onder Heraldiek: ‘Met waardering vermelden wij hier de belangeloze medewerking van de heer R.T. Muschart, tot het laatst van zijn leven voortgezet. Na diens overlijden werden zijn heraldisch kaartsysteem en zijn genealogische aantekeningen, waarvan wij reeds in 1946 de eigendom hadden verworven, naar ons bureau overgebracht.

  Als Nieuwenkamp gelijk had beschikt het Zuidafrikaanse bureau dus over ruim 150.000 fiches

  #5530 Reply
  M. Fraenkel-Hottentot
  Guest

  Looking for heraldry of the family Hottentot. How does it look like?

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Reply To: 2 different Muschart heraldry collections
Your information:

<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre class=""> <em> <strong> <del datetime="" cite=""> <ins datetime="" cite=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">