Albert van der Veen (Atjeh, 1870)

HomeForumsGenealogieAlbert van der Veen (Atjeh, 1870)

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)
 • Author
  Posts
 • #7428 Reply
  Olivier Mertens
  Guest

  Albert van der Veen, geboren te Hoogeveen op 27 maart 1843 (zoon van Jan van der Veen, griffier van het kantongerecht ald. en schoolopziener in Drenthe, en Gertruida Ansingh), zou volgens een aantekening in familiebezit zijn overleden te Atjeh in 1870.

  Zijn overlijden is niet aangetroffen in de jaarlijks verschijnende Regeringsalmanakken van Nederlandsch-Indië (waarin namen van geboren, gehuwde en overleden Europeanen), maar deze lijsten zijn niet altijd volledig, zeker waar het data betreffende personen uit afgelegen buitengewesten betreft. Evenmin komt Albert van der Veen voor in de stamboeken van het Oost-Indisch Leger (K.N.I.L.), zodat aangenomen mag worden dat hij niet als militair diende.

  Vast staat dat Albert van der Veen op 28 april 1862 in zijn geboorteplaats Hoogeveen werd ingeschreven vanuit De Rijp en op 10 augustus 1863 werd uitgeschreven naar Velzen. Daarna ontbreekt ieder spoor. (Delpher bood helaas geen soelaas.) Zou iemand meer licht op de lotgevallen van Albert van der Veen kunnen laten schijnen?

  #7429 Reply
  Ronald van der Spiegel
  Guest

  DNL 97 (1980) 264 noemt familieoverlevering dat hij zou omgekomen zijn samen met de Titanic.

  #7430 Reply
  Ronald van der Spiegel
  Guest

  DNL 98 (1981): Hij zou volgens opschrift op foto zijn gestorven in 1870 in Atjeh (Mededeling Otto Schutte).

  #7431 Reply
  C.P. Briët
  Participant

  De vraagsteller vermeldt helaas niet aan welke aantekening in familiebezit ontleend is dat Albert van der Veen in 1870 in Atjeh overleden zou zijn. Zou hij dat nog kunnen opgeven?

  Van der Veen komt inderdaad voor in het bevolkingsregister van Velsen. Hij kwam uit Hoogeveen, had geen beroep en werd in dec. 1869 ambtshalve geschrapt.

  Hij stond volgens het bevolkingsregister van Amsterdam 1853-1863 aldaar ingeschreven op het adres Kalverstraat 255. Niet vermeld wordt wanneer hij werd ingeschreven, noch wanneer hij vertrok. Ook wordt geen beroep vermeld.

  Volgens de successiememorie van zijn vaders nalatenschap ingediend op 19 april 1886 waren diens kinderen zijn erfgenamen, onder wie “den sedert jaren afwezigen Albert van der Veen”.

  In de memorie van zijn moeders nalatenschap d.d. 30 dec. 1901 worden als haar erfgenamen volgens de wet alleen Alberts broers en zusters genoemd. Daaruit zou in principe afgeleid mogen worden dat hij voor zijn moeder overleed.

  De voornaam van zijn moeder was overigens Getruida, niet Gertruida.

  Albert van der Veen komt niet voor op de passagierslijst van de Titanic: https://en.wikipedia.org/wiki/Passengers_of_the_Titanic#Ticket-holders_who_did_not_sail.

  Een vraag als deze, die een persoon tot onderwerp heeft van wie de genealogie in De Ned. Leeuw gepubliceerd is, had wellicht beter in het tijdschrift zelf gesteld kunnen zijn.

  #7436 Reply
  Olivier Mertens
  Guest

  Desgewenst en nader gepreciseerd (al vraag ik mij af wat het uitmaakt): de aantekening staat, in potlood, geschreven op de achterzijde van een foto (carte de visite, zonder gegevens van de fotograaf) die zich bevindt in het Familiearchief Van der Veen (in particulier bezit): “Albert J. v/d Veen, geb. Hoogeveen 27 maart 1843, overleden 1870 Atjeh”. Dit is, als gesteld, de enige bron.

  Dat de moeder ten rechte Getruida heette blijkt inderdaad, dank voor deze correctie; kennelijk is de publicatie in De Nederlandsche Leeuw 1980 én die in het Genealogysk Jierboek 2013 (waarin zij in beide gevallen ‘Gertruida’ wordt genoemd) op dit punt onjuist; ik had haar geboorteakte nog niet gecontroleerd.

  Waarom een vraag als deze “wellicht beter” in het tijdschrift gesteld had kunnen worden is mij onduidelijk – waar dient dit hele forum (waarop vragen aanzienlijk sneller gepubliceerd kunnen worden én met een veel groter bereik) anders voor? Mocht de redactie dat wensen kan zij natuurlijk altijd (haar welgevallige) vragen op dit forum bijeen sprokkelen ten behoeve van publicatie – maanden later – in het tijdschrift, maar dan bestaat het risico dat de vraag inmiddels al lang en breed op dit forum beantwoord is.

  Inmiddels is er overigens iets meer over Albert van der Veen boven water gekomen. Op 4 jan. 1864 schreef de toen twintigjarige Albert vanaf het adres 31 Kingstreet, Tower Hill, Londen aan zijn ouders en grootmoeder dat hij de volgende dag “met de Villafranca naar New-York onder zeil” zou gaan. “(…) In Amerika is alle gemeenschap bij het buitenland afgebroken. Ik ga er voor mijzelf leven (…).” Wellicht dat Amerikaanse bronnen (die nog geraadpleegd dienen te worden) meer licht op zijn verdere wederwaardigheden kunnen doen schijnen.

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)
Reply To: Albert van der Veen (Atjeh, 1870)
Your information:

<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre class=""> <em> <strong> <del datetime="" cite=""> <ins datetime="" cite=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">