Overduijn, Mouthaen

HomeForumsGenealogieOverduijn, Mouthaen

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
 • Author
  Posts
 • #7443 Reply
  Olivier Mertens
  Guest

  Gevraagd: nadere informatie over het voorgeslacht van Cornelis Harmensz Overduijn.

  Cornelis Harmensz Overduijn, lakenkoper (1654), koopman en reder ter haringvangst te Maassluis, overl. ald. 22 jan., begr. ald. (Grote Kerk) 27 jan. 1681, tr. 1e vóór 5 jan. 1654 Arijaentie Leendertsdr Kieck alias Van Beijeren, overl. Maassluis 22 nov., begr. ald. (Grote Kerk) 25 nov. 1679; tr. 2e Naaldwijk 12 mei (ondertr. Maassluis 28 april) 1680 Annetje Mathol(l), overl. (impost) Maassluis 12 juli, begr. ald. 14 juli 1713. Beide huwelijken bleven kinderloos.

  Cornelis had een zuster Aeltgen Harmensdr (Overduijn), wonende te Rijnsburg (1654-1664), overl. tussen 27 nov. 1664 en 18 jan. 1681, ongehuwd.

  Vast staat tevens dat de moeder van Cornelis (en daarmee Aeltgen) een halfzuster had, Metje Jansdr, overleden te Stavoren (Friesland), met nageslacht aldaar.

  In diverse testamenten en codicillen (gepasseerd voor notarissen te Delft en Maassluis) worden naaste verwanten van zowel vaders als moeders zijde van Cornelis Overduijn genoemd. Naaste verwant van vaders zijde (1663) is Pieter Heijndrix (in 1664: Pieter Heijndricx Mouthaen). In 1664 zijn de naaste erfgenamen van moeders zijde: Willem Abels (voor 1/3), Aeltgen Abels (voor 1/3) en Pietertje Pieters, dochter van wijlen Pieter Abels (voor 1/3).

  In zijn testament uit 1681 legateerde Cornelis Overduijn aan de remonstrantse gemeente te Leiden fl. 3000, onder de conditie zijn nicht Aeltje Abels, wonende aldaar, te onderhouden; aan Aeltjes kindskinderen legateerde hij fl. 7000, waarvan zij levenslang het vruchtgebruik zou genieten. (Niet voor lang, vermoedelijk: Aeltje Abels wordt begr. Leiden (registr.) 1 mei 1682.) Tot zijn erfgenamen benoemde Cornelis de kindskinderen en verdere afstammelingen van Metje Jans (voornoemd), halfzuster van zijn moeder, overleden te Stavoren, voor 1/3; de kinderen en verdere nazaten van Willem Abelsz, overleden te Katwijk aan de Rijn, voor 1/3; en tot slot de kinderen van Pietertje Pieters, dochter van Pieter Abels, wonende te Katwijk aan de Rijn.

  Diverse namen die aanknopingspunten (zouden kunnen) bieden, derhalve, maar vooralsnog heb ik deze lieden nog niet aan elkaar weten te rijgen.

  Alle suggesties zijn van harte welkom!

  #7444 Reply
  Olivier Mertens
  Guest

  Nota bene: een Cornelis Harmensen, van Noordwijk op Zee, tr. Rijnsburg 20 april 1642 Adriaentge Leenderts, van Oud-Beijerland.

  #7445 Reply
  Olivier Mertens
  Guest

  Addendum: de verponding van Oud-Beijerland van 1627 vermeldt Lenert Arens Kieck, die zeer wel de vader van Arijaentje kan zijn; een herkomst uit Oud-Beijerland zou ook haar alias Van Beijeren kunnen verklaren.

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Reply To: Overduijn, Mouthaen
Your information:

<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre class=""> <em> <strong> <del datetime="" cite=""> <ins datetime="" cite=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">